Partners

Samenwerkingspartners

Samen staan we sterk! Bink werkt daarom met verschillende partners samen, zoals KIK (Kwaliteit in Kinderopvang) en Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Ook sponsoren wij ieder jaar de Bink Kids Run en verzorgen wij voor alle basisscholen in Hilversum, Soest en Huis ter Heide de buitenschoolse opvang.

Basisscholen

Bink verzorgt de buitenschoolse opvang voor vrijwel alle basisscholen in Hilversum, Soest(erberg) en Huis ter Heide. Dit betekent dat ongeacht de school waarop jouw kind zit, Bink op deze school buitenschoolse opvang biedt.

Met 40 Hilversumse basisscholen hebben we een langdurige exclusieve samenwerking. Ons aanbod stemmen wij af met de betreffende scholen. Met de 20 scholen in Soest(erberg) en Huis ter Heide hebben wij eveneens een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Iedere school is gekoppeld aan een bso-vestiging, bij voorkeur dicht bij school en soms zelfs naast of in het gebouw van de school. Bekijk het overzicht van scholen en de bijbehorende bso's.

Aangesloten bij BMK

Bink is aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van 0 t/m 12  jaar. Kinderopvang is een voorziening die het ouders mogelijk maakt werk, studie en zorg op een ontspannen wijze te combineren en die een bijdrage levert aan de leefbaarheid van de samenleving. De leden van BMK werken allemaal zonder winstoogmerk. We investeren onze opbrengsten in kwaliteit en innovatie. Onze algemeen directeur Monique Wittebol is lid van het bestuur van BMK.

Kwaliteit In Kinderopvang (KIK)

Bink werkt samen met twaalf regionale en landelijke kinderopvangorganisaties onder de naam KIK. Lees meer

Universiteit Utrecht

Op wetenschappelijk niveau hebben we een nauwe samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU). Deze samenwerking helpt ons om het niveau van professionaliteit en kwaliteit bij Bink hoog te houden, bijvoorbeeld rondom onze werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’. Ook heeft de UU bijgedragen aan workshops en trainingen voor medewerkers.

Opstapje

Binkt verzorgt in Hilversum het thuisprogramma 'Opstapje'; gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen tussen één en drie jaar oud. Dit doen we in samenwerking met de Gemeente Hilversum, Jeugd en Gezin Gooi en Vechstreek en Bibliotheek Hilversum. Lees meer

Voor jou en je kind

‘Voor jou en je kind!’ zijn gratis bijeenkomsten voor ouders van kinderen van 2 tot 5 jaar, aangeboden door Bink en ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. Een ouder leert hier wat deze kan doen om de taal van zijn kind te stimuleren. Lees meer

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Bink werkt in Hilversum en Soest samen met Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek. Lees meer

Jeugdzorg Hilversum

Bink heeft een samenwerkingsverband gevormd met Orthopedagogisch Centrum Trompendaal en Youké jeugd & opvoedhulp in Hilversum. Lees meer

Muziekles op de bso

Bink verzorgt muzieklessen en muziekworkshops op de bso. Dit doen we in samenwerking met verschillende aanbieders in Hilversum, de Bachschool (Soest) en Abrona Muziek (Huis ter Heide). Lees meer

Sportief groot worden

Bij Bink besteden we veel aandacht aan gezondheid en bewegen. Om kinderen te stimuleren meer te sporten, sponsoren wij al 15 jaar de Bink Kids Run, het hardlooponderdeel voor kinderen van de Kika Hilversum City Run. In 2024 is de run op 14 april. Ook sponsoren wij de Bink Sylvester Scholierencross in Soest en de Bink Kids StartbaanRun in Soesterberg. Daarnaast zijn we, in samenwerking met de gemeente Hilversum, actief als buurtsportcoach. Met als doel om álle kinderen en jeugd op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen. En voor de Beweegkanjerclub, waar gediplomeerde sporters sportlessen geven aan alle kinderen uit de buurt, werken wij samen met een aantal lokale sportverenigingen.

Bink werkt ook samen met sportclub 't Gooi in Hilversum, waarbij we o.a gebruikmaken van de accommodatie en faciliteiten. In de accommodatie van sportclub ’t Gooi is onze sport-bso Sportkids gevestigd en gebruiken we de tennisbanen, sporthal en sportvelden. Tijdens de zomervakantie organiseren we hier iedere dag activiteiten voor de oudste bso-kinderen van verschillende vestigingen. Als je kind voetbalt bij ’t Gooi, kan het vanuit Sportkids eenvoudig en veilig naar de voetbaltraining. Natuurlijk krijgen de kinderen bij ons eerst iets te eten voor ze naar de training gaan.

Bink en sportvereniging HSV Wasmeer werken samen in de Bink Voetbal League en de Bink Handbal League. De Bink League is een voorcompetitie die jonge kinderen laat kennismaken met voetbal en handbal en hen klaarstoomt voor de KNVB-competitie. Spelplezier staat centraal in de Bink League. Wasmeer levert de trainers en begeleiders.