Disclaimer

Bink besteedt de uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze internetsite verouderd, incompleet en/of incorrect is. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Bink behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van deze site te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te stellen.

Bink kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie op deze website. Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Bink kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de informatie op deze websites en/of pagina's. 

Eigendom
Alle op deze site afgebeelde gegevens, teksten, beelden en ander materiaal zijn eigendom van Bink. Het is niet toegestaan de inhoud te gebruiken zonder schriftelijk toestemming van Bink.