Vestigingen

Vestigingen

Ben je enthousiast over onze opvang? Je kunt je kind inschrijven voor een van onze kinderdagverblijven zodra de opvangwens duidelijk is. We kijken dan samen naar de plaatsingsmogelijkheden op de vestiging van je keuze of naar een alternatief.

Of er direct plaats is op een kinderdagverblijf is van een aantal zaken afhankelijk, zoals bijvoorbeeld de opvangdag en de leeftijd van je kind. Maar ook of er voldoende pedagogisch medewerkers beschikbaar zijn. De vraag naar kinderopvang is momenteel groot en er is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Bink is succesvol in het werven en zelf opleiden van pedagogisch medewerkers, maar de vraag naar kinderopvang blijft groter dan het aantal beschikbare medewerkers. Dit geldt voor opvang in de hele regio en kan betekenen dat we je niet direct een plek kunnen bieden. 

Zodra je kind 2 jaar is en je weet naar welke basisschool hij of zij gaat, kun je hem of haar aanmelden voor onze buitenschoolse opvang. Alle basisscholen in Hilversum en Soest zijn gekoppeld aan een van onze bso’s. We plannen ongeveer een half jaar voor de gewenste plaatsingsdatum in. 

Voor onze peuterspeelzalen kun je je kind vanaf zijn of haar 1e verjaardag aanmelden.

Bekijk onze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang in:

{caption}
{caption}
{caption}
{caption}