Over Bink
Over Bink

Over Bink

Al meer dan 30 jaar zetten we ons in voor het welzijn van ouders en kinderen. Bink is een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk. Goede en betaalbare kinderopvang bieden, dat is ons uitgangspunt.

Een plek waar kinderen zich veilig en geborgen voelen en waar ieder kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Om dit mogelijk te maken investeren we continu in kwaliteit: het verbeteren van onze dienstverlening, scholing van onze medewerkers en het onderhoud van onze vestigingen. Een voorwaarde voor het bieden van kwaliteit en continuïteit voor ouders en kinderen is zorgen voor een financieel gezonde organisatie. 

Onze kernwaarden vormen het vertrekpunt bij alles wat we doen: we zijn betrokken, professioneel en we denken in mogelijkheden. 

Betrokken 

We voelen ons betrokken bij kinderen en hun ouders. Daarom kijken en luisteren we naar wat kinderen en ouders nodig hebben. Als maatschappelijke organisatie dragen we bij aan de ontwikkelingskansen van alle kinderen en bieden we hun een veilige, geborgen en uitdagende plek. Ook kinderen die bijvoorbeeld meer zorg nodig hebben. 

Nu de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor jeugdzorg, ziet Bink het als haar taak hier een bijdrage aan te leveren. Ook wij hebben in toenemende mate te maken met kinderen die extra aandacht nodig hebben om zich positief te kunnen ontwikkelen. Vroeg signaleren en alert reageren, samenwerking met ouders en scholen en adequate doorverwijzing als dit nodig blijkt, zijn aspecten die de ontwikkelingskansen voor kinderen kunnen vergroten.

Professioneel 

We stellen hoge eisen aan onze kwaliteit. Dat betekent dat we voortdurend blijven leren en verbeteren en dat we zorgen voor goede borging van de kwaliteit. Goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers zijn hierbij cruciaal. Daarom trainen en coachen we onze medewerkers elk jaar.

Denken in mogelijkheden 

Bink heeft veel partners, zoals gemeentes, scholen en zorginstellingen, waarmee we vaak al jaren samenwerken. Maar we werken ook samen met sportverenigingen, muziekscholen en buurtorganisaties. Samen met onze partners willen we inspelen op de veranderende behoeften van ouders, kinderen en samenleving.

 

 

 

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren