Over Bink

Over Bink

Al meer dan 30 jaar zetten we ons in voor het welzijn van ouders en kinderen. Bink is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk.

Onze missie: Samen groeien met plezier

Onze missie vormt het hart van Bink en de leidraad in alles wat we willen bereiken met elkaar, met kinderen, ouders en partners: Samen groeien met plezier.

Onze visie

De wereld verandert continu, dit vraagt iets van ons allemaal. We zijn steeds in beweging om aan te kunnen sluiten bij wat nodig is. We zetten ons in voor gelijke kansen voor kinderen, ongeacht hun achtergrond en mogelijkheden. We bieden een hoge pedagogische kwaliteit zodat kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale en veerkrachtige deelnemers aan de maatschappij. We werken samen met anderen rond kind en gezin. Ouders hebben vertrouwen in onze kennis en kunde. Wij zijn een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk, marktleider in kinderopvang voor 0- tot 13-jarigen in de regio.

Zo werken wij aan onze bedoeling voor kinderen, ouders en medewerkers: Samen groeien met plezier!

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden vormen het vertrekpunt bij alles wat we doen: we zijn betrokken, bevlogen en altijd in beweging

Over onze kernwaarden
Betrokken bij elkaar, bevlogen op de inhoud en altijd in beweging. Dat is Bink. We voelen ons verbonden met kinderen, ouders en collega’s en staan voor de kwaliteit van onze opvang. Ons vak doe je met hart en ziel en daarin willen we steeds beter worden. Dat betekent ook dat we onszelf ontwikkelen, actief meedenken met ouders en partners, en op de toekomst gericht zijn.

Betrokken
Bij Bink voelen we ons betrokken bij elkaar. We voelen ons verbonden met kinderen, ouders en collega’s en werken graag samen. Wij vertrouwen elkaar en geven en nemen verantwoordelijkheid. Dit kan als je nieuwsgierig bent en elkaar probeert te begrijpen. We spreken onze waardering naar elkaar uit en geven en krijgen graag feedback. Hierdoor dragen we op een positieve manier bij aan onze eigen ontwikkeling en die van de organisatie als geheel.

Bevlogen
We zijn trots op ons werk en op Bink. We hebben passie voor ons vak en de kinderen. We delen enthousiast kennis, ideeën en ervaringen met collega’s, ouders en partners. Zo inspireren we elkaar en groeien we samen met plezier.

In Beweging
Bij Bink kijken we graag vooruit. We bedenken oplossingen voor de uitdagingen die op ons pad komen. Maar nemen vooral ook initiatief om de kansen die we zien te benutten. We zijn creatief en vindingrijk en zoeken daarin de verbinding met elkaar. Daaruit putten we plezier en helpen we elkaar en daarmee ook de organisatie om in beweging te komen en te blijven ontwikkelen.

Wist je dat...

... de etymologische betekenis van Bink ‘vriend’ is? En een belangrijke meerwaarde van kinderopvang is het ontstaan van vriendschappen van jongs af aan. De naam Bink heeft een kinderlijk karakter, maar is tevens stoer. Bovendien staat Bink voor stevig en solide, net als onze organisatie.