Voorwaarden

Voorwaarden

Bink hanteert de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Daarnaast hebben wij eigen aanvullende voorwaarden voor onze kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen.