Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid

Wij willen actief bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ouders vertrouwen ons een deel van de week hun kinderen toe. Wij zien dit als een grote verantwoordelijkheid en daarom besteden we veel aandacht aan onze visie op de ontwikkeling van kinderen en onze werkwijze. Dit noemen we ons pedagogisch beleid. 

Ons pedagogisch beleidsplan

Wat vinden we belangrijk? Wat zijn de waarden waarmee we ons werk doen? In ons pedagogisch beleid leggen we uit wat we doen en waarom we dat doen. Het is voortdurend in ontwikkeling, omdat we altijd in gesprek zijn met ouders, medewerkers en pedagogen. Zodat we onze dienstverlening en onze manier van werken steeds verder kunnen verbeteren.

In dit plan staat vanuit welke missie, visie en kernwaarden we werken en hoe we naar kinderen kijken. “Samen groeien met plezier”, dat is waar we elke dag aan werken. Hoe we dat doen, leggen we uit aan de hand van de bladen van onze pedagogische bloem.

Pedagogische bloem

Bij ons staan vier pedagogische uitgangspunten centraal:

  • ik mag er zijn
  • wij doen het samen
  • spelend ontdekken en onderzoeken 
  • bewegen en in balans

De uitgangspunten zijn leidend voor ons handelen op de groep. De uitgangspunten staan niet los van elkaar, maar versterken elkaar. Een kind dat zich gezond en fit voelt, zit vaak lekker in zijn vel. Een kind dat lekker in zijn vel zit, gaat eerder op onderzoek uit en legt makkelijker contact met andere kinderen. Positieve contacten met andere kinderen dragen vervolgens weer bij aan een positief zelfbeeld.

Samen vormen deze uitgangspunten een bloem. De bloem helpt ons om met elkaar en met ouders en partners het gesprek te voeren over onze pedagogische visie en ons beleid.

Pedagogisch beleid lezen

Download ons pedagogisch beleid (pdf) via onderstaande downloadknop.

Bink pedagogisch beleid

Download

Pedagogische werkplannen

In het bovenstaande beleidsplan is ons algemene pedagogische beleid beschreven. Sommige aspecten zijn nader uitgewerkt in andere documenten, zoals de pedagogisch werkplannen van de vestigingen. Deze kun je vinden op de webpagina van jouw vestiging. Hierin staan ook specifieke afspraken die gelden voor die specifieke vestiging.