Direct aanmelden

Direct aanmelden

Broertje of zusje inschrijven

Je kunt een broertje of zusje inschrijven via het ouderportaal (Klik op 'nieuwe inschrijving' onder het kopje 'Account'). Het is niet mogelijk om dit via het aanmeldformulier op de website te doen, dan weten wij niet dat het om een broertje of zusje gaat. Lukt het aanmelden via het ouderportaal niet of heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantadviseurs. Let op: broertjes en zusjes zijn niet automatisch verzekerd van een plekje op de opvang.

Aanmelden kinderdagopvang

Je kunt je kind inschrijven voor een van onze kinderdagverblijven zodra de opvangwens duidelijk is. Na inschrijving nemen onze klantadviseurs contact met je op over de plaatsingsmogelijkheden op de vestiging van je keuze of naar een alternatief.

Aanmelden buitenschoolse opvang

Je kunt je kind aanmelden voor de buitenschoolse opvang vanaf het moment dat je kind 3 jaar is en je (voorlopige) schoolkeuze bekend is. Deze schoolkeuze is belangrijk omdat elke school is gekoppeld aan een van onze vestigingen voor buitenschoolse opvang. Wanneer je schoolkeuze wijzigt, horen we dat graag zo snel mogelijk. De datum waarop je de wijziging doorgeeft, wordt dan je nieuwe inschrijfdatum.

Aanmelden peuterspeelzaal

Je kunt je kind vanaf zijn of haar 1e verjaardag aanmelden voor onze peuterspeelzaal. Kinderen komen hier spelen vanaf hun 2e tot 4e jaar. Op al onze peuterspeelzalen werken we met voor- en vroegschoolse educatie. Peuters komen over het algemeen 2 keer per week. Alleen kinderen die een VVE-indicatie hebben, komen 4 keer per week.

Welke factoren spelen een rol?

Natuurlijk willen wij het liefst alle kinderen meteen een passende plaats bieden. In de praktijk lukt dat niet altijd. Daar zijn verschillende redenen voor. We hebben bijvoorbeeld te maken met wet- en regelgeving, maatschappelijke indicatie, leeftijdsindeling van de groep, de beschikbare dagen en/of opzeggingen. Soms zijn bepaalde vestigingen of bepaalde dagen erg populair, waardoor we niet direct aan alle aanvragen kunnen voldoen. 

Vragen?

Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij denken graag met je mee.