Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit van onze opvang staat bij ons voorop. Dat zie je onder meer terug bij onze goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers, maar ook in de kwaliteit van onze vestigingen. Denk aan de inrichting van de binnen- en buitenruimtes en gekozen speelmaterialen. Hieronder vind je relevante informatie over veiligheid en kwaliteit.

GGD-inspectierapporten

Vanzelfsprekend voldoen onze vestigingen aan alle veiligheids- en hygiënevoorschriften. Op de vestigingspagina’s vind je een link naar elk GGD-inspectierapport.

Integriteit van onze medewerkers

Elke medewerker is gescreend en in het bezit van een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Daarnaast heeft iedere medewerker onze integriteitscode ondertekend. Hierin staat onder meer hoe we omgaan met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Maar ook hoe we omgaan met ouders en collega’s. Deze code geldt voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Bink.

Voor medewerkers is er bovendien een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die niet verbonden is aan de organisatie. Ook hebben we een klokkenluidersregeling voor medewerkers. Zij kunnen zo anoniem misstanden melden.

Vierogenprincipe: veiligheid op de vestiging

Op alle vestigingen van Bink werken we volgens het vierogenprincipe. Dit is wettelijk verplicht en betekent dat medewerkers in de kinderopvang alleen aan het werk mogen zijn als een collega hem of haar kan horen en/of zien; er moet altijd een tweede volwassene meekijken of meeluisteren.

Bink heeft op alle vestigingen een vast team pedagogisch medewerkers. Dagelijks werken er minimaal twee pedagogisch medewerkers. Onze gebouwen zijn zo transparant mogelijk en de deuren in onze kinderdagverblijven staan vaak open. De meeste verschoonruimtes bij de babygroepen zijn op de groep zelf. In de slaapkamers staat de babyfoon altijd aan. Zo zien en horen medewerkers elkaar tijdens het werk.

Beleid omtrent veiligheid is nooit klaar. Wij blijven nadenken over verbeteringen en vernieuwingen.

Vaccinaties

In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet verplicht, ouders hebben dus de vrijheid om hun kind(eren) wel of niet te laten inenten.

Onlangs (feb 2020) is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen dat kinderopvangorganisaties toestemming geeft om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat betekent dat de overheid - als ook de Eerste Kamer instemt - het aan kinderopvangorganisaties laat om zelf een standpunt in te nemen.

Wanneer de Eerste kamer met de wet instemt, gaan wij met de centrale oudercommissie (COC) en externe deskundigen verder in gesprek over een standpunt. Daarbij maken we een zorgvuldige afweging, waarbij de veiligheid van de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd vooropstaat.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren