Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit

Veiligheid en kwaliteit van onze opvang staat bij ons voorop. Dat zie je onder meer terug bij onze goed opgeleide, gemotiveerde medewerkers, maar ook in de kwaliteit van onze vestigingen. Denk aan de inrichting van de binnen- en buitenruimtes en gekozen speelmaterialen.

Kwaliteitseisen en inspectie

Kinderopvang moet voldoen aan een groot aantal kwaliteitseisen om de fysieke en emotionele veiligheid van kinderen te garanderen. Deze eisen zijn vastgelegd in de Wet kinderopvang. De GGD controleert jaarlijks alle vestigingen op hygiëne, veiligheid en het pedagogisch beleid. De inspectierapporten zijn openbaar en in te zien op de vestigingspagina’s of op de website van het Landelijk Register Kinderopvang.

Integriteit van onze medewerkers

Al onze medewerkers hebben een geldige Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Deze VOG wordt alleen afgegeven als iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd. Daarnaast heeft iedere medewerker onze integriteitscode ondertekend. Hierin staat onder meer hoe we omgaan met de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. Maar ook hoe we omgaan met ouders en collega’s. Deze code geldt voor alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers van Bink.

Voor medewerkers is er bovendien een onafhankelijke vertrouwenspersoon, die niet verbonden is aan de organisatie. Ook hebben we een klokkenluidersregeling voor medewerkers. Zij kunnen zo anoniem misstanden melden.

Vierogenprincipe

Op alle vestigingen van Bink werken we volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep mag staan, zolang er maar op elk moment een andere volwassene kan meekijken of -luisteren. Onze gebouwen zijn zo transparant mogelijk en de deuren in onze kinderdagverblijven staan vaak open. De meeste verschoonruimtes bij de babygroepen zijn op de groep zelf. In de slaapkamers staat de babyfoon altijd aan. Zo zien en horen medewerkers elkaar tijdens het werk.