Integraal kindcentrum

Grenzeloos leren op het integraal kindcentrum

Bink werkt nauw samen met Stip Openbaar Basisonderwijs Hilversum. Onze kennis, krachten en expertise hebben wij gebundeld in het eerste integraal kindcentrum (IKC) dat Hilversum rijk is: Villa Vrolik.

In het integraal kindcentrum Villa Vrolik vind je een gezamenlijk aanbod van peuterspeelzaal, onderwijs en buitenschoolse opvang. Onderwijs en opvang, leren en ontwikkelen, lopen naadloos in elkaar over. Vanuit één aanpak, één pedagogische visie en onder één dak. Een plezierige en veilige omgeving waar kinderen samen spelen én leren.

Het integraal kindcentrum biedt kinderen van 2 t/m 13 jaar een totaalpakket aan onderwijs en opvang. Kinderen worden uitgedaagd om te leren, te ontdekken en zich te ontwikkelen. Individueel en samen met anderen. In de klas én daarbuiten. Grenzeloos leren noemen we dat!