Tarieven peuterspeelzalen

Tarieven peuterspeelzalen

Op onze peuterspeelzalen komen peuters tot 4 jaar minimaal 2 dagdelen per week spelen. Hieronder vind je een overzicht van onze mogelijkheden en tarieven.

Tarieven 2024

Toeslag of subsidie aanvragen

Onze peuterspeelzalen vallen onder de Wet kinderopvang. Dit betekent dat je in aanmerking kunt komen voor ofwel kinderopvangtoeslag, ofwel subsidie van de gemeente. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kijk hier voor de mogelijkheden in Hilversum en in Soest.

Peuterspeelzalen

Op al onze peuterspeelzalen (m.u.v. International Playgroup) werken we met voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dit voorschoolse programma helpt kinderen om zich te ontwikkelen op het gebied van taal, rekenen en motorische, emotionele en sociale vaardigheden. Bink werkt met de VVE-methode Uk & Puk. 

Kinderen komen twee dagdelen per week spelen. Heeft je peuter een VVE-indicatie, dan mag hij of zij vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. De twee extra dagdelen worden door de gemeente vergoed. Een dagdeel op de peuterspeelzaal duurt 4 uur.

Montessori-peuterspeelzalen

Op 2 van onze peuterspeelzalen in Hilversum werken we met de Montessorimethode. Uitgangspunt hiervan is dat het kind een individu is, met een eigen aanleg en een eigen karakter, dat in zijn eigen tempo de verschillende fasen van zijn ontwikkeling doorloopt. Er is een nauwe samenwerking met de Montessorischool. Onze Montessorispeelzalen zijn: psz Montessori Centrum en psz Montessori-Zuid.

Antroposofische peuterspeelzaal

Zonnestraaltje is een peuterspeelzaal met een antroposofische grondslag. Er is veel aandacht voor het individuele kind. Zonnestraaltje is gevestigd in het pand van vrijeschool De Windkanter.

Engelstalige peuterspeelzaal: International Playgroup

Bink heeft één Engelstalige peuterspeelzaal: International Playgroup in Hilversum. Deze speelzaal is gevestigd op het terrein van IPS Hilversum. Hier wordt niet gewerkt met VVE.