Peuterspeelzaal

Spelen en ontwikkelen op de peuterspeelzaal

Op onze peuterspeelzalen zijn peuters van 2 tot 4 jaar welkom om twee ochtenden of middagen met elkaar te komen spelen. Net als het kinderdagverblijf is de peuterspeelzaal een goede voorbereiding op de basisschool. Onder begeleiding van gediplomeerde pedagogisch medewerkers krijgen peuters alle gelegenheid om zich te ontwikkelen op sociaal, emotioneel en motorisch gebied.

Op al onze peuterspeelzalen werken we met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Twee van onze peuterspeelzalen in Hilversum gebruiken de Montessorimethode. Daarnaast hebben we een vrije peuterspeelzaal en een Engelstalige peuterspeelzaal, International Playgroup. Hier bieden we geen VVE. Naast onze beroepskrachten heeft een aantal peuterspeelzalen in Hilversum hulpouders en/of vaste vrijwilligers. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerker(s) op de groep.

Spelen en ontwikkelen op de peuterspeelzaal

Spelen bij de peuterspeelzaal is niet alleen leuk voor peuters, ze leren er ook een heleboel. Spelletjes stimuleren de motoriek en creativiteit van kinderen en de aanwezigheid van andere kinderen nodigt uit tot samen spelen.

Peuters hebben behoefte aan regelmaat en herkenning. Wij werken daarom met een duidelijke dagindeling. Dit geeft peuters houvast, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. De peuters spelen in hun eigen groepsruimte onder begeleiding van twee vaste pedagogisch medewerkers, die de kinderen goed kennen. Zo bieden wij de peuters een veilige, vertrouwde omgeving om te spelen en ontdekken.