Kwaliteit in Kinderopvang

Kwaliteit in Kinderopvang

Bink werkt samen met 12 regionale en landelijke kinderopvangorganisaties onder de naam KIK ofwel Kwaliteit In Kinderopvang. Deze kinderopvangorganisaties hebben hun krachten gebundeld om de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren. Dit doen wij onder andere door uitwisseling van expertise.

Wat betekent KIK voor jou?

KIK stelt het belang van je kind centraal. We willen dan ook graag dat jij als ouder van mening bent dat de kinderopvang iets toevoegt aan de opvoeding thuis. De leden van KIK hebben gezamenlijk een visie opgesteld. Hierin staat 11 punten waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen en waarop je ons kunt en mag aanspreken.

KIK bestaat uit de volgende 13 organisaties:

Bink
DAK kindercentra
Humankind
Junis Kinderopvang
Kanteel Kinderopvang
Kinderrijk
Kinderopvanggroep
Kober kinderopvang
MIK & PIW groep
SKSG
Spring Kinderopvang
Tinteltuin
2Samen