Kwaliteit in Kinderopvang

Kwaliteit in Kinderopvang

Bink werkt samen met twaalf regionale en landelijke kinderopvangorganisaties onder de naam KIK ofwel Kwaliteit In Kinderopvang. Deze kinderopvangorganisaties hebben hun krachten gebundeld om de kwaliteit van de opvang verder te verbeteren. Dit doen wij onder andere door uitwisseling van expertise.

Wat betekent KIK voor jou?

KIK stelt het belang van uw kind centraal. We willen dan ook graag dat u als ouder van mening bent dat de kinderopvang iets toevoegt aan de opvoeding thuis. De leden van KIK hebben gezamenlijk een Handvest voor ouders opgesteld. Hierin staat 10 punten waarvoor wij ons verantwoordelijk voelen en waarop je ons kunt en mag aanspreken.

KIK bestaat uit de volgende twaalf organisaties:

Kinderopvang Humanitas
DAK Kindercentra
KinderRijk
Kinderstad
Bink
SKSG Kinderopvang
2Samen
Spring Kinderopvang
TintelTuin
Kinderopvang Kanteel
Junis Kinderopvang
Kober groep