Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek

Bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek in Hilversum en Soest kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht met al hun vragen over opgroeien en opvoeden.

Binnen Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek werken verschillende organisaties samen. Bink is een van de samenwerkingspartners. Dit doen we door:

  • onderwerpen voor ouderavonden onderling af te stemmen;
  • ouders informatie te geven over en door te verwijzen naar Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek;
  • in voorkomende gevallen zelf advies te vragen bij Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek;
  • gebruik te maken van de expertise van de andere verbonden organisaties.

Daarnaast werken wij in Soest mee aan de Verwijsindex Midden Nederland.