Veerkracht

16mar

pedagogiek

Veerkracht

Kinderen zijn de toekomst. Maar wat vraagt de toekomst van kinderen? Het begint met weten wie je bent. Blij zijn met jezelf. Van daaruit kun je verbinding aangaan met een ander en de wereld om je heen. Dat zal niet altijd makkelijk zijn, want dingen gaan niet altijd zoals je dat wilt. Het vraagt om een veerkrachtige houding. Loopt iets anders dan gepland? Als je veerkrachtig bent, zie je mogelijkheden om er een draai aan te geven en weer door te gaan.

Veer┬Ěkracht is de kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen.

- Van Dale

Werken aan veerkracht

Kinderen hebben elkaar nodig om te groeien. Als volwassenen kunnen we kinderen stimuleren en begeleiden bij hun ontwikkeling. Ze hebben ons daarbij steeds een beetje minder nodig. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen graag leren. In een veilige, plezierige en uitdagende omgeving verkennen ze spelenderwijs de wereld. Kinderen leren door te proberen. Door te vallen en weer op te staan. Ze leren omgaan met veranderingen en teleurstellingen. In positieve contacten met anderen ontdekken kinderen wie ze zijn en ontwikkelen ze begrip voor elkaar. Zo leren ze hoe ze zelfstandig, sociaal en veerkrachtig mee kunnen doen aan de maatschappij. Niet voor niets is veerkracht een belangrijk onderwerp in ons pedagogisch beleid.

Wat kun je als volwassene doen om kinderen veerkrachtiger te maken?

Kinderen zijn van nature veerkrachtig

Weet dat kinderen van nature veerkrachtig zijn. Leer een kind om met tegenslag om te gaan en te herstellen van stresssituaties in het spel. Het zelfvertrouwen dat een kind hierdoor ontwikkelt, stelt het kind in staat om steeds nieuwe ontdekkingen en ervaringen op te doen.

Autonomie de ruimte geven

Autonomie is het natuurlijke verlangen van kinderen om op basis van eigen vrije keuze te handelen. Als je een kind uitdaagt om zelf keuzes te maken, leert een kind meer en meer wat goed is voor zichzelf, de ander en de planeet. 

Leren door te proberen

Leer kinderen dat het loont om ergens moeite voor te doen. Dat je ergens beter in kunt worden door te proberen. Een veerkrachtig kind geeft niet snel op en kan met fouten en tegenslagen omgaan. Als volwassene kun je helpen door het proces en niet het eindproduct voorop te stellen. Geef kinderen de ruimte om zelf hun spel of bezigheid vorm te geven. Proberen is leren!

Opvoedingsstijl

Ga uit van de eigen kracht van het kind. Bied vrije keuzes aan, waardeer initiatieven en stem communicatie af op interesses. Ieder kind heeft andere behoeftes. Daarom is het belangrijk om respectvol en zonder vooroordeel te kijken, te luisteren en te praten met een kind.

Emoties mogen er zijn

Geef emoties de ruimte. Als iets niet in één keer lukt, kan dat enorm balen zijn. Laat deze emotie er zijn. De kans is groot, dat een kind het hierna wel opnieuw wil proberen.

Uitdagende speelomgeving

Creëer een speelomgeving waarin kinderen de gelegenheid krijgen om hun risicovol spel vrij en uitdagend vorm te geven. Het lopen van kleine risico’s (zonder dat het echt gevaarlijk wordt) geeft kinderen de mogelijkheid om succes te boeken. Een succeservaring motiveert om een volgende keer weer iets nieuws te proberen.

In een uitdagende omgeving zijn voor ieder kind speelmogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld ‘loose parts’ aanbieden. Dat zijn losse materialen met een open einde die niet direct een speldoel hebben, zoals steentjes, veren, knopen of doppen. Kinderen worden uitgelokt om hier creatief mee aan de slag gaan en geven zo zelf inhoud aan het materiaal.

Tot slot

De coronaperiode vraagt veel veerkracht van kinderen én opvoeders. Het is zeker niet gemakkelijk, maar het is ook een leerzame tijd. Misschien heeft het je eigen veerkracht een boost gegeven. Ben je benieuwd hoe veerkrachtig jouw kind is of hoe je dit nog meer kunt ontwikkelen? Je kunt altijd terecht bij de mentor van je kind op de groep. We helpen je graag!