VVE

Voor- en vroegschoolse educatie

Op al onze peuterspeelzalen bieden we voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. Hiermee bereiden we kinderen op een speelse manier voor op de basisschool. We besteden extra aandacht aan taal, rekenen en de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden.

Spelend leren met Uk & Puk

Op bijna al onze peuterspeelzalen werken we met Uk & Puk. De activiteiten van dit programma laten peuters zelf ontdekken. Het programma begint op de peuterspeelzaal en loopt door tot in de kleutergroepen van de basisschool.

Hoofdrolspeler van het programma is Puk. Een vrolijk uitziende handpop. Kinderen reageren vaak spontaan op Puk en doordat Puk dingen beleeft die voor hen herkenbaar zijn, praten en spelen kinderen graag met Puk. Als kinderen het lastig vinden om iets vertellen of om bijvoorbeeld een conflict op te lossen, dan kunnen de pedagogisch medewerkers samen met Puk een kind hierbij helpen. Puk doet mee aan de activiteiten en we betrekken hem bij de dagelijkse rituelen in de groep.

Op de peuterspeelzalen Zonnestraaltje en Villa Vrolik werken we met een ander VVE-programma. Op onze Engelstalige peuterspeelzaal (International Playgroup) bieden we geen VVE.

Alle peuters gelijke kansen

Kinderen komen twee dagdelen per week spelen. Kinderen die wat extra stimulering in hun ontwikkeling kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op het gebied van taal of spraak of de motoriek, mogen vier dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Hier is een indicatie van het consultatiebureau voor nodig. De twee extra dagdelen worden door de gemeente betaald.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De peuterspeelzalen van Bink vallen onder de Wet kinderopvang. Dit betekent dat je in aanmerking kunt komen voor kinderopvangtoeslag. Heb je hier geen recht op, dan kun je subsidie aanvragen bij de gemeente. Dit is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Kijk voor de mogelijkheden op onze website of neem contact op met onze klantadviseurs. Zij kijken dan samen met jou welk deel van de kosten je vergoed krijgt.

Meer informatie over de tarieven