Tarieven peuterspeelzalen Hilversum

Tarieven peuterspeelzalen Hilversum

De peuterspeelzalen van de gemeente Hilversum vallen onder de Wet kinderopvang. Dit betekent dat je in aanmerking kunt komen voor kinderopvangtoeslag of subsidie van de gemeente. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Hieronder vind je meer informatie over de mogelijkheden en het tarief voor de peuterspeelzalen. Ook lees je hoe je een tegemoetkoming in de kosten aanvraagt.

Let op, voor ouders met een kind op de International Playgroup geldt een andere regeling / Please note, when your child goes to the International Playgroup different rules apply.

Voor wie is de peuterspeelzaal bedoeld?

De peuterspeelzalen in Hilversum zijn bedoeld voor kinderen van 2 jaar tot 4 jaar uit deze gemeente. 

Twee dagdelen peuterspeelzaal

Je hebt in principe recht op 2 dagdelen peuteropvang per week. De ouderbijdrage voor die 2 dagdelen per week is per 1 januari 2024 € 317,60 per maand bij een gezinsinkomen hoger dan € 64.305,- per jaar. Bij een inkomen lager dan € 64.305,- is de ouderbijdrage € 273,34 per maand (zie ook de tabel hieronder). Let op: dat geldt alleen als je aanvullende subsidie hebt aangevraagd. Neem hiervoor contact op met de afdeling planning via 035 – 683 44 99. Je betaalt voor 40 weken opvang per jaar. De ouderbijdrage wordt in rekening gebracht in 12 gelijke termijnen.

Gezinsinkomen 2024Dagdelen per week (4 uur per dag)Gemiddeld aantal uren per maand*Prijs per uurPrijs per maand
Hoger dan € 64.305226,67€ 11,91€ 317,60
Lager dan € 64.305226,67€ 10,25€ 273,34

*Op basis van 40 weken per jaar.

Vier dagdelen peuterspeelzaal (VVE)

Als je kind een VVE-plaats heeft, dan heeft hij of zij recht op 4 dagdelen peuteropvang. Dit kan alleen als er plaats vrij is. Aan het 3e en 4e dagdeel zijn geen kosten verbonden.

Altijd aanvragen: bijdrage in de kosten peuteropvang!

Alle ouders kunnen een bijdrage in de kosten van de peuteropvang krijgen. Vraag dus altijd kinderopvangtoeslag óf subsidie aan, ook als je kind een VVE-plaats heeft.

Klik hieronder op de link die op jouw situatie van toepassing is:

International Playgroup

Met ingang van 1 februari 2024 betalen ouders met een kind op International Playgroup het volgende tarief: / As of February 1, 2024 parents with a child at International Playgroup will pay the following rate:

Days (partial) per weekAverage hours per weekAverage hours per monthPrice per hourPrice per month
2620€ 14.11€ 282.20

Je betaalt voor 40 weken opvang per jaar. De ouderbijdrage wordt in rekening gebracht in 12 gelijke termijnen. / You pay for 40 weeks of childcare per year. The parental contribution is invoiced in 12 equal instalments.

Ouders die beiden werken of studeren kunnen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. / Parents who are both employed or studying can apply to qualify for childcare tax refunds from the Dutch tax services for playgroup costs. 

Hulp nodig bij het aanvragen? 

Neem contact op met Versa Welzijn voor gratis hulp bij het aanvragen of wijzigen van de kinderopvangtoeslag.

Neem contact op met Bink voor gratis hulp bij het aanvragen van de subsidie, via 035 – 683 44 99.