Opvang bso Soest

Opvang bso Soest

Als je kind bij ons naar de bso gaat, profiteer je van de volgende voordelen:

  • Opvang tijdens schoolweken op een of meerdere vaste dagen.
  • Per kalenderjaar (van januari t/m december) 10 vrij besteedbare dagen per vaste opvangdag. Uniek is dat je deze dagen naar eigen inzicht kunt inzetten tijdens vakanties en studiedagen. Dit kan op iedere dag van de week, je bent dus niet gebonden aan je vaste opvangdag. Ook kun je, mits er plaats is, vrij besteedbare (mid)dagen in de schoolweken gebruiken.
  • Vervoerskosten van school naar de buitenschoolse opvang.
  • Extra veel leuke activiteiten tijdens schoolvakanties.