Bink start antroposofische buitenschoolse opvang in vrijeschool De Windkanter

23nov

Bink start antroposofische buitenschoolse opvang in vrijeschool De Windkanter

Maandag 23 november start Bink een nieuwe bso in vrijeschool De Windkanter aan de Oude Amersfoortseweg in Hilversum: bso Zonnewind. Hiermee bieden we buitenschoolse opvang aan voor de kinderen van De Windkanter vanuit dezelfde antroposofische visie als de school en creëren we een doorgaande lijn voor hun ontwikkeling.

Bso Zonnewind: antroposofische buitenschoolse opvang

Het werken vanuit een antroposofische benadering, zie je bij bso Zonnewind terug in de inrichting, het kleurgebruik en de materiaalkeuze, maar vooral in de activiteiten. Lous Geserick, vestigingsmanager van bso Zonnewind, licht dit graag toe: “Het werken vanuit de antroposofische benadering betekent voor de bso dat we voor onze activiteiten gebruik maken van natuurlijke materialen en veel buitenspelen met de kinderen. Ook volgen we het ritme van de seizoenen en vieren we de jaarfeesten. En de groepsruimtes zijn uiteraard ook volgens antroposofische stijl ingericht. Zo is er enkel houten meubilair, we zitten op kussens in de kring en de muren zijn ‘gesluierd’, dat is een antroposofische, aquarelachtige schildertechniek.”

De pedagogisch medewerkers van bso Zonnewind delen het antroposofische gedachtegoed en krijgen ook nog verdere scholing in het werken vanuit een antroposofische benadering. Daarnaast gaan zij deelnemen aan studiedagen van de vrijeschool en nauw samenwerken met de leerkrachten van De Windkanter.

Inhoudelijke samenwerking

Aan het begin van dit schooljaar is ook Zonnestraaltje, de vrije peuterspeelzaal van Bink, verhuisd naar het pand van De Windkanter. Katrijn Debroey, directeur van De Windkanter, is blij met de komst van de peuterspeelzaal en bso: “We zijn dan ook heel blij met deze directe samenwerking met kinderopvang Zonnewind van Bink. Fantastisch om de kinderen vanuit één gebouw een doorgaande stroom en lijn te kunnen bieden, passend bij de visie en ambities van De Windkanter; vanuit de vrijeschool pedagogiek. Wij vinden het een hele mooie ontwikkeling dat we in Hilversum nu een vrijeschool hebben inclusief vrije peuterspeelzaal en vrije bso! We kijken uit naar een mooie inhoudelijke samenwerking met Bink, waarin we toewerken naar een doorgaande ontwikkellijn vanuit eenzelfde visie en benadering.”

Bij bso Zonnewind worden dagelijks maximaal 44 basisschoolkinderen opgevangen in twee groepen: de jongste groep voor kinderen van 4 tot 7 jaar en de oudste groep voor kinderen van 8 tot 12 jaar.

Antroposofie en vrijeschoolonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs is ontwikkeld door Rudolf Steiner, grondlegger van de antroposofie. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind zelf. Het kind wordt zich bewust gemaakt van zijn eigen levensmotief, zijn eigen vermogens en zijn eigen wil. Kernvragen die bij elk kind in de ontwikkeling voorkomen – als: wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat kan ik, wat wil ik worden – spelen op de achtergrond in dit onderwijs mee. Het vrijeschoolonderwijs helpt het kind op deze vragen antwoorden te vinden door leer- en lesinhoud op een ‘levende’ wijze te brengen, zodat het kind zelf een weg kan vinden tot zijn levensdoel en met eerbied en verwondering in de wereld kan staan. Er is veel aandacht voor het leven met de seizoenen.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren