Een kindje op komst? Meld je hier aan!
Bink-blog
Werken bij Bink - bekijk onze vacatures
Op welke vestigingen is op korte termijn plek?
Onze vestigingen

Valt de kinderopvang van Bink binnen de Wet kinderopvang?

Ja, al onze vestigingen vallen onder de Wet kinderopvang.

Deze wet geldt voor alle in het Landelijk Register Kinderopvang geregistreerde kinderopvang: (internationale) dagopvang voor kinderen van 0 – 4 jaar, (verlengde) peuteropvang voor kinderen van 2 – 4 jaar, en voorschoolse en buitenschoolse opvang (inclusief vakantieopvang) voor kinderen van 4 – 13 jaar.