Onze vestigingen
Werken bij Bink
Bink Nieuws
Handig: de Bink app

Wat zijn jullie sluitingsdagen?

De dagopvang en buitenschoolse opvangvestigingen van Bink zijn gesloten op een aantal vastgestelde dagen. Deze dagen worden vooraf (jaarlijks) aan je gecommuniceerd. De peuterspeelzalen zijn ook in de schoolvakanties gesloten.