Voorwaarden

Algemene en aanvullende voorwaarden

Bink hanteert voor haar kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang de algemene voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Daarnaast hebben wij eigen aanvullende voorwaarden.