Vieren van verschillen! 

28sep

pedagogiek

Vieren van verschillen! 

Misschien ken je het wel. Je zit in de bus of loopt over straat en je oog valt op iemand die je niet kent. Je gedachten dwalen af en je vraagt je ineens af hoe die persoon zou zijn. Wat voor iemand zou het zijn, welke keuzes maakt diegene in zijn of haar leven? Maar zomaar een praatje maken en iemand leren kennen doen we toch niet zo snel. Zeker als diegene op het eerste gezicht heel anders oogt dan we zelf zijn. Jammer eigenlijk, want juist van verschillen kunnen we veel leren. 

En niet alleen volwassenen, vooral ook kinderen kunnen leren van verschillen tussen elkaar. En verschillen zijn er altijd, ook binnen groepen. Hoe kunnen kinderen leren van verschillen tussen elkaar en waarom is het juist positief als kinderen met verschillen in aanraking komen? In deze blog vertellen we je meer over groepsdynamiek en het maatschappelijke belang van de kinderopvang.

Groepsdynamiek

Overal waar groepen kinderen samenkomen is het belangrijk dat groepsdynamiek gezien en begeleid wordt. Denk bijvoorbeeld aan school, de sportclub, op muziekles of op de buitenschoolse opvang. Doordat een groep uit verschillende kinderen bestaat, bestaat de kans al snel dat verschillen tussen de kinderen gaan opvallen. Het is heel normaal voor een kind om erbij te willen horen en zichzelf daarom soms zelfs aan te passen. Je aanpassen is tot op zekere hoogte niet verkeerd en soms zelfs wenselijk. Het is belangrijk om kinderen te helpen leren om de balans te vinden tussen jezelf zijn en je aanpassen en herkennen waar je grens ligt en dit aan te kunnen geven

Op onze buitenschoolse opvang leren kinderen dat we allemaal verschillend zijn en hoe mooi dat is. In de groepsdynamiek op de buitenschoolse opvang vinden we het belangrijk dat verschillen worden gevierd, en hebben kinderen rolmodellen nodig. Dit zijn volwassenen die verschillen omarmen en voorleven: zoals de pedagogisch medewerkers. Het vraagt om een constant gesprek tussen kinderen en volwassenen, en veel oefeningen en goede voorbeelden. In de praktijk, maar ook in boeken, in de muziek die we luisteren, de spelletjes die we spelen en activiteiten die we samen doen. Zo leren kinderen sociale vaardigheden die ze de rest van hun leven kunnen gebruiken. 

Belang van verschillen

Als kinderen in aanraking komen met verschillen stimuleert dit de bewustwording van eigen normen en waarden. En ook onze eigen vooroordelen. Door meer te weten over anderen en over hoe verschillend we kunnen zijn, krijgen we meer begrip voor elkaar en vinden we de verschillen minder spannend. Doordat we zo verschillend zijn, vullen we elkaar juist ook mooi aan en leer je soms wat nieuws van een ander. 

Onlangs schreef Janneke Plantinga (hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht) het boek ‘Samen Verschillend’. Daarin beschrijft ze de noodzaak van diversiteit op de groep. Zo zegt ze: “Met ieder kind komt een stukje samenleving binnen in de kinderopvang” (Bron: Kinderopvang Totaal). Als kinderopvangorganisatie hebben we dan ook een maatschappelijke taak. Naast onze rol als opvang om ouders de mogelijkheid te bieden om te werken, en onze pedagogische functie om kinderen te stimuleren en te helpen ontwikkelen, hebben we ook een plicht naar de maatschappij. We omarmen diversiteit en verschillen tussen elkaar. We zijn er voor alle ouders en alle kinderen.

Buitensluiten? Uitgesloten!

We zijn het hele jaar door bewust bezig met o.a. de ontwikkeling van sociale vaardigheden, weerbaarheid, samenwerken, samenspelen, normen, waarden en meer. Tijdens de Week Tegen Pesten (van 27 september t/m 1 oktober) doen we veel activiteiten die dit stimuleren. Zo kunnen kinderen bijvoorbeeld allemaal een eigen puzzelstukje versieren. De puzzelstukjes samen vormen daarna een unieke, mooie puzzel. Of ze maken samen een rap of video. Ook kunnen kinderen ‘happy stones’ maken die we vervolgens verstoppen om zo anderen blij te maken. Welke activiteiten er gedaan worden, hangt af van wat het beste bij de groep past. De kinderen worden bij de keuze van deze activiteiten betrokken. Tijdens deze activiteiten praten we onder andere met de kinderen over de voordelen van verschillen, waar die verschillen vandaan komen en hoe we er mee kunnen omgaan. 

Dat dit thema steeds meer en op verschillende plekken terugkomt, is heel mooi en geeft ook aan dat er echt aandacht voor nodig is. Uiteindelijk gaat het erom dat we in gesprek blijven met elkaar, over wat onze verschillen zijn maar ook hoe we juist allemaal op elkaar lijken. 

Voor meer informatie over de themaweek Week tegen Pesten, kun je de projectwebsite raadplegen.

Bronnen

  1. Kinderopvang Totaal
  2. Week tegen Pesten