Samen tegen Pesten

22sep

pedagogiek

Samen tegen Pesten

Pesten kan grote gevolgen hebben, niet alleen voor degene die gepest wordt, maar ook voor de pester zelf. Als je veel en vaak bent gepest, heb je een grotere kans op sociale en emotionele problemen, zelfs nog jaren nadat het pesten is gestopt. Maar er zijn ook gevolgen voor de pester zelf. Zo hebben pesters later vaker last van gedragsproblemen en komen eerder in aanraking met justitie. In deze blog vertellen we  meer over pestgedrag, oorzaken hiervan en hoe we binnen verantwoorde kinderopvang zorgen voor een veilige plek waar geen ruimte is voor pesten.

Definitie van pesten

De definitie van pesten is als volgt: Een kind wordt gepest als hij/zij door een of meer leeftijdsgenoten bewust en herhaaldelijk negatief wordt ‘behandeld’, met emotionele of fysieke ‘beschadiging’ als gevolg. Er is vaak een machtsverschil. Het slachtoffer kan zich meestal niet goed genoeg verdedigen (bron: NCJ). Veel vaker dan vroeger vindt pesten online plaats, bijvoorbeeld via een groep in Whats’app of andere social media. Maar waarom pesten kinderen elkaar?

Oorzaken van pesten

Waarom kinderen elkaar pesten is een veel onderzochte vraag van ouders en onderzoekers. Allereerst speelt leeftijd een rol. Jongens en meisjes tussen de 8 en 12 jaar zijn sensitiever voor relaties onderling. Hierdoor neemt de kans toe om te pesten, of om gepest te worden. Daarnaast draagt een onveilige sfeer bij aan meer pestgedrag (bron: NJI). Ook kan pesten als leuk of spannend worden gezien, door een ander net zo lang ‘prikken’ totdat diegene heftig reageert. Vaak kan de pester zich niet goed inleven in de ander en ziet wel de heftige reactie van de ander maar voelt zich daardoor niet schuldig.

Sommige kinderen zijn kwetsbaarder om gepest te worden, omdat ze bijvoorbeeld minder goed voor zichzelf kunnen en durven opkomen of niet weten hoe ze pesters kunnen tegenspreken. Dit hangt vaak samen met hoe sterk hun sociale en emotionele vaardigheden zijn ontwikkeld.

Sociaal en emotioneel groeien bij de kinderopvang

Het organiseren van een veilige en betrokken omgeving voor kinderen om te groeien in persoonlijke vaardigheden is een wettelijke basis voor de kinderopvang, vastgelegd in de Wet Kinderopvang en de Wet Innovatie & Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK). Binnen deze wetgeving geldt de volgende pedagogische basisdoelstelling: ‘het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen’.

Het draait om het welbevinden en een positieve ontwikkeling van het kind. Een plek met aandacht voor de ontwikkeling van sociale en emotionele vaardigheden. Met duidelijke grenzen en een gevoel van veiligheid worden zo verschillende oorzaken van pesten weggenomen. De interactie tussen de pedagogisch medewerker en een kind is daarin heel belangrijk.

De invloed van interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind

Onze pedagogisch medewerker hebben een grote invloed op de positieve ontwikkeling van kinderen. Zo dragen zij bij aan positieve interacties tussen kinderen, structuur en grenzen stellen, begeleiden en het inspelen op bijzonder gedrag. Dit doen ze met de inzet van interactievaardigheden. Hierdoor ontstaat een veilige omgeving waar geen behoefte is aan pesten of waar er simpelweg geen plaats is voor pesten. Twee voorbeelden hiervan:

  1. De pedagogisch medewerker geeft duidelijke aanwijzingen voor het spelen van een spel, samen en in samenwerking. De pedagogisch medewerker probeert daarin tussen kinderen een positieve interactie te creëren: door naar elkaar te luisteren, ‘om de beurt doen’, aanmoedigen dat kinderen delen en samen spelen. Daarin is de medewerker ook een rolmodel voor de kinderen;
  2. De pedagogisch medewerker ziet ongewenst gedrag in interactie van kinderen. Door de kinderen rustig te benaderen, gevoelens te benoemen en de situatie te bespreken, creëert de pedagogisch medewerker een veilige plek om dingen uit te praten.

Verdere preventie

Er bestaan ook diverse pedagogische werkwijzen en methodes die expliciet bijdragen aan de preventie van pesten. Denk bijvoorbeeld aan de methode ‘Sportkanjers voor de bso’. Deze methode zetten we soms in tijdens sport en spel om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (onderling) te stimuleren.

Vermoedens?

Heb je het gevoel dat je kind pestgedrag ervaart of laat zien? Je kunt met jouw zorgen terecht bij de pedagogisch medewerker en/of de vestigingsmanager. Wanneer we zelf pestgedrag zien of vermoeden, nemen we contact op met de betrokken ouders.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren