Een kindje op komst? Meld je hier aan!
Bink-blog
Werken bij Bink - bekijk onze vacatures
Op welke vestigingen is op korte termijn plek?
Onze vestigingen

Veelgestelde vragen over het personeelstekort

We hebben ons best gedaan om alle veelgestelde vragen over het personeelstekort te verzamelen en op deze pagina te beantwoorden.

Laatste update: 1 november 2022

Wat is de oorzaak van het personeelstekort bij Bink?

Momenteel hebben veel branches in Nederland last van personele krapte. In de kinderopvang is dat probleem in het hele land extra voelbaar door de strenge wetgeving, te weinig instroom van de opleidingen, concurrentie van het basisonderwijs en een hoog ziekteverzuim door corona.

Wat doet Bink eraan om het personeelstekort op te lossen?

We doen er alles aan om nieuwe collega’s te werven. We starten twee BBL-klassen per jaar, waarmee we weer 40 nieuwe collega’s opleiden. We voeren campagnes, en bieden aanbrengbonussen aan. Helaas is dit niet genoeg om alle openstaande vacatures te vullen. Er is een landelijk tekort aan pedagogisch medewerkers. Daarom gaan we het aantal kindplaatsen in evenwicht brengen met het aantal pedagogisch medewerkers dat we hebben. Anders gezegd, we gaan met de beschikbare medewerkers zo veel mogelijk kinderen opvangen. Dit zullen minder kinderen zijn dan we voorheen konden opvangen.

Geven jullie voorlichting op scholen over werken in de kinderopvang?

Om (toekomstig) personeel aan te trekken, geven wij regelmatig voorlichting over werken in de kinderopvang. Zo staat Bink op stagemarkten en op open dagen van het ROC. Op deze ROC's verzorgen wij soms gastlessen of workshops om te vertellen over ons werk. Ook op open dagen van mbo's en hbo's geven wij voorlichting. Verder doen we mee aan Gooi on Stage waar middelbare scholieren zich oriënteren op verschillende opleidingsmogelijkheden. Op de vestigingen organiseren we Doe-dagen: ongeveer 25 tot 30 middelbare scholieren komen dan een dagdeel naar een vestiging om te kijken hoe het er daaraan toegaat.

Hoe gaan jullie het aantal kindplaatsen in evenwicht brengen met het aantal pedagogisch medewerkers?

We vullen tijdelijk de plaatsen die vrijkomen op de groep, bijvoorbeeld doordat kinderen weggaan, niet op. Daardoor ontstaat er ruimte om de groepen slimmer in te delen. Nu kiezen we bijvoorbeeld standaard voor een horizontale groepsindeling op leeftijd van kinderen, maar op sommige vestigingen kun je met een meer verticale groepsindeling (waarbij kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep zitten) met minder pedagogisch medewerkers hetzelfde aantal – of soms zelfs meer – kinderen opvangen.

Wat wordt de nieuwe groepsindeling op het kinderdagverblijf?

We hebben nu overal twee groepen, van ongeveer 0 - 2 en van ongeveer 2 - 4 jaar. We kijken per vestiging wat de meest optimale groepssamenstelling is. De mogelijkheden verschillen per vestiging. Dit hangt af van het gebouw, hoe groot de groepen zijn, het aantal slaapplaatsen en hoeveel groepen er nu zijn. Soms helpt het om een halve of hele groep minder op te vangen of op een andere manier door te stromen, waardoor we het aantal plekken zo goed mogelijk kunnen bezetten.

Wat gaat er veranderen op de bso?

Nu werken we meestal met drie leeftijdsgroepen: een jongste, midden- en een oudste groep. In de nieuwe situatie zullen we vaker kiezen voor alleen een jongste en een oudste groep. Dat doen we zodat er minder doorstroommomenten zijn, en we daardoor meer kinderen blij kunnen maken met een plek op de bso.

Krijgen we op de peuterspeelzaal ook andere groepsindelingen?

De gemeentes Hilversum en Soest bepalen aan welke voorwaarden de peuterspeelzalen moeten voldoen. Op basis hiervan ontvangen we subsidie. Op dit moment is er geen sprake van dat de groepsindeling gaat wijzigen.

Wat betekent de nieuwe groepsindeling voor mijn kind?

Dit verschilt per vestiging. Op een aantal vestigingen zal de leeftijdsindeling van de groep waarin je kind is geplaatst anders worden, bijvoorbeeld een groep van 0 - 2 jaar wordt een groep van 0 - 3 jaar. Het kan ook zijn dat we voorstellen om te wijzigen van groep, in een enkele situatie opvangdagen te wisselen of je kind later door te laten stromen naar de volgende groep. We snappen dat dit vervelend is en we zullen dan ook zorgvuldig met verzoeken tot eventuele wijzigingen in de opvang omgaan. Alle stappen die we zetten zijn echter nodig om zoveel mogelijk te voorkomen dat we contracten met ouders moeten ontbinden.

Gaat Bink contracten met ouders ontbinden, net zoals andere kinderopvangorganisaties nu al doen?

We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het is een uiterste noodmaatregel. We kunnen helaas nu niet beloven dat we helemaal geen contracten met ouders op moeten zeggen. Waarom maken jullie de groepen niet groter? Dit mogen we niet zomaar doen. Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker is vastgelegd in de Wet kinderopvang.

Moet ik dan mijn baan opzeggen?

Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is voor je. Misschien heb je familieleden die je (tijdelijk) kunnen helpen met de opvang. Ga het gesprek aan met je werkgever. Wij doen er alles aan om je aan opvang te helpen. Zo voeren wij een actieve lobby op lokaal en landelijk niveau. Naast voorzitter raad van bestuur bij Bink is Monique Wittebol ook vicevoorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). In die rol is zij in overleg met de overheid in Den Haag en proberen we te bereiken dat overbodige regels die de continuïteit van opvang momenteel in de weg staan, geschrapt worden. Op korte termijn vragen we de gemeente of het mogelijk is om coulant om te kunnen gaan met bepaalde regels. Daarnaast vragen we onze onderwijspartners om samen te onderzoeken of we door intensiever samen te werken en combinatiebanen te maken, het effect van het personeelstekort kunnen verminderen. In de tussentijd proberen we steeds weer naar creatieve oplossingen te zoeken om pedagogisch medewerkers te werven én te behouden.

Wordt de oudercommissie betrokken bij de plannen?

Zodra we weten hoe de nieuwe groepsindeling van een vestiging eruit komt te zien, leggen we deze ter advies voor aan de oudercommissie.