Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over onze kinderopvang in deze tijd van corona. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar FAQ-corona@binkkinderopvang.nl.

Worden de kosten voor de dagen dat mijn kind(eren) in verplichte quarantaine moet vergoed?

Er zijn verschillende coronagerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Bijvoorbeeld als een van de pedagogisch medewerkers (of kinderen) van de groep van je kind positief is getest op corona. In dat geval moet je kind verplicht in quarantaine.

De gemiste kinderopvang vanwege een verplichte quarantaine kunnen wij helaas niet compenseren met ruildagen of vergoeden. Omdat onze vestiging openblijft lopen onze kosten volledig door, tevens maken wij als gevolg van corona hoge vervangingskosten en hebben we minder medewerkers beschikbaar. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is maar hopen op je begrip.

Wat gebeurt er met het protocol in de kinderopvang nu er versoepelingen zijn?

De versoepelingen die in zijn algemeenheid in Nederland gaan gelden per 26 juni, vormen een bijzondere mijlpaal. Voor het eerst sinds de start van de coronacrisis functioneert de kinderopvang dan ook weer bijna “als vanouds”.

Voor de kinderopvang en het primair onderwijs komen de meeste aanvullende maatregelen ten aanzien van contactbeperking voor kinderen tot 12 jaar en adviezen uit de “generieke kaders” vanaf 26 juni te vervallen. Het specifieke protocol binnen de kinderopvang wat leidend is voor de situatie per 26 juni, wordt op dit moment nog aangepast door het ministerie, maar een aantal zaken delen we alvast graag met jullie.

Welke aanpassingen zijn er sowieso?

De zogeheten “bubbels” vervallen per 26 juni en de opvang wordt weer bijna in zijn geheel als vanouds aangeboden. Dit betekent dus ook dat we de mogelijkheden van ruilen als het kan, het aanvragen van extra dagen en het clusteren in de vakanties op de buitenschoolse opvang weer volgens de gebruikelijke afspraken kunnen toepassen.

Hoe zit het met de quarantainemaatregelen?

Ondanks alle versoepelingen blijven we natuurlijk voorzichtig en alert. En houden we ons aan de algemeen geldende richtlijnen. En blijven ook de huidige quarantainemaatregelen gelden in het geval van een corona-besmetting op de groep.

Ouders op de vestigingen en het gebruik van mondkapjes

We willen het bezoeken van de vestiging door ouders nog zoveel mogelijk beperken. Dit omdat de basismaatregel blijft dat we 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar en daar waar dat moeilijk is de richtlijn is een mondkapje te dragen. Is er een dringende reden om wel naar binnen te gaan op de vestiging, dan verzoeken we je een mondkapje te dragen.

Er zijn vestigingen waar het bewaren van afstand gemakkelijker mogelijk is en waar ouders wel weer welkom zijn binnen. In dat geval word je hierover vanuit de vestiging geïnformeerd.

Natuurlijk blijven ook de chauffeurs tijdens het vervoer voorlopig nog mondkapjes dragen.

Sinds wanneer is de buitenschoolse opvang weer open?

De buitenschoolse opvang is weer opengegaan per maandag 19 april, nadat op 8 februari de kinderdagverblijven en de peuterspeelzalen open zijn gegaan.

Welke aanvullende maatregelen hebben jullie om mogelijke verspreiding tegen te gaan op de bso?

Wij doen er alles aan om besmettingen te voorkomen. Hieronder kun je lezen welke maatregelen wij allemaal nemen. Deze lijst is niet compleet:

  • We hanteren strak het protocol kinderopvang dat door de brancheorganisaties in de kinderopvang in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opgesteld en voortdurend aan de actuele situatie wordt aangepast. Dit protocol wordt, waar nodig, Bink specifiek gemaakt. Zo volgen we strikt de veiligheids- en hygiëne maatregelen alsook de richtlijnen m.b.t. de ventilatie.
  • Verder blijven de algemene maatregelen die het RIVM stelt gelden en passen we deze steeds toe volgens de meest actuele richtlijnen.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

Uitbetaling compensatie tweede lockdownperiode voor ouders met kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de uitbetaling van de compensatie. Dat kan een brief per post zijn of een bericht in de persoonlijke digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt naar verwachting eind mei uitbetaald aan ouders die al kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie aanvragen.

Aanvragen compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidieregeling
Als je géén kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangt, kun je de compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode vanaf 1 mei aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heb je een ‘Verklaring Kinderopvang’ nodig. Deze verklaring is, met uitleg, te downloaden op de website van de SVB. Deze verklaring moet door Bink worden ingevuld en kun je mailen naar: info@binkkinderopvang.nl. Voor ieder kind moet apart een ‘Verklaring Kinderopvang’ worden ingevuld. Is er voor één kind meer dan één contract? Dan moet voor dat kind per contract apart een verklaring worden ingevuld. De compensatie over beide sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/2021) wordt in één keer aan je uitgekeerd.

Uitbetaling boven-kinderopvangtoeslagdeel door Bink
De compensatie over de maanden januari en februari heb je inmiddels van Bink ontvangen.
De compensatie over de maanden maart en april is uiterlijk 12 mei volledig uitbetaald aan alle ouders die (vrijwel) geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. 

Verandert je inkomen? Geef dat dan altijd meteen door aan de Belastingdienst. Met een lager inkomen ontvang je een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op www.mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de kinderopvangtoeslag app. Meer informatie van de Rijksoverheid over de compensatieregeling vind je hier.

Is Mijn Bink geactualiseerd?

Mijn Bink is geactualiseerd voor de situatie per maandag 19 april. Je kind staat weer ingepland op de reguliere contractdagen en de situatie is wat dat betreft weer zoals voor de coronasluiting. Als je kind niet komt, wil je je kind dan afmelden in Mijn Bink?

Kan ik al bso-vakantieopvang aanvragen voor de zomervakantie?

Ja, dat kan. Tot en met maandag 31 mei kun je de opvang die je nodig hebt in de zomervakantie zowel opgeven als annuleren via Mijn Bink. Aanvragen die na deze datum binnenkomen worden op een wachtlijst geplaatst. Alleen als er nadat alle aanvragen zijn verwerkt nog plaats vrij is, komen deze aanvragen aan de beurt.

De vakantie-opvangdagen zijn pas definitief als we een planning hebben kunnen maken en de dagen door de vestiging zijn goedgekeurd in Mijn Bink. Mocht blijken dat we met meer vraag naar vakantieopvang te maken hebben dan we kunnen bieden, dan krijgen de dagen die aangevraagd zijn voorrang op je normale contractdagen.

Hoe zit het met mijn vrij besteedbare dagen op de bso?

Zoals in de nieuwsbrief van februari is aangekondigd zullen wij de tegoeden afboeken die in de periode 4 januari 2021 tot en met de laatste dag van noodopvang (18 april) opgebouwd zijn. Dit lijkt ons redelijk want voor deze punten is niet betaald. Het is voor ons ook noodzakelijk omdat we hiermee het verlies op de bso, voornamelijk het gevolg van de compensatie aan ouders van het gedeelte boven het kinderopvangtoeslag-uurtarief, kunnen beperken.

Hieronder vind je een staatje met de verrekening van de punten.

Het puntentegoed voor de bso combicontracten is inmiddels afgeboekt voor Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Voor Hilversum is het nog niet doorgevoerd en voor de bso vakantiecontracten is het ook nog niet doorgevoerd. Dit zal z.s.m. gebeuren. Hou hiervoor Mijn Bink s.v.p. in de gaten.

Hoe zit het met vervoer naar sport en zwemles?

Helaas mogen we nog steeds geen vervoer naar sport en zwemles organiseren. Ook dit heeft te maken met het coronaprotocol, waardoor we zo min mogelijk groepen (en medewerkers) mogen mixen.

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang komen?

Het uitgangspunt is dat je kind bij klachten thuis moet blijven. Maar er wordt daarbij onderscheid gemaakt in leeftijden, soort klachten en wel of niet getest zijn. In de “beslisboom” voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 kun je precies aflezen hoe het zit. De meest actuele versie kun je hier vinden. Omdat met name rond snotneuzen snel onduidelijkheid ontstaat, is er een speciale “handreiking snotneuzen” opgesteld door de overheid. Hier kun je meer achtergrond en specifiekere richtlijnen terugvinden voor als je twijfelt rondom de neusverkoudheid van je kind.

Hoe gaan jullie om met quarantaineregels?

Onlangs informeerden we je al over de aanscherping van de quarantaineregels en de consequenties daarvan voor het wel of niet mogen komen. In de beslisboom vind je dit ook terug. We hopen dat deze situatie zich weinig voordoet. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wat de consequenties zijn met betrekking tot de betaling van dagen waarop je kind vanwege de quarantaineregels niet mag komen. De verschillende brancheorganisaties zijn hierover nog met elkaar en met de overheid in gesprek en wij kunnen hierover op dit moment dus nog geen uitspraken doen. Zodra dit wel kan, informeren wij je hierover.

Op advies van de GGD willen we jullie eraan herinneren dat om quarantaine van kinderen (en volwassenen) te beëindigen zelftesten niet geaccepteerd worden door de GGD. Dit moet echt een GGD-test zijn. Wij volgen het advies van de GGD en vragen hiervoor dan ook jullie begrip.

Een kind of medewerker in de groep van mijn kind is positief getest op corona. Moet mijn kind in quarantaine?

Ja, voor de scholen, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang is aangegeven dat de hele klas, en bij ons dus de hele groep, 5 dagen in quarantaine moet zodra er een kind of medewerker positief is getest. Op dag 5 moeten kinderen en medewerkers dan getest worden om de quarantaine bij een negatieve testuitslag op te kunnen heffen. We hopen natuurlijk dat deze situatie zo min mogelijk plaats zal vinden. De branchepartijen werken nog verder uit hoe de precieze gang van zaken er in de praktijk uitziet. We informeren je hier binnenkort nog nader over.

Als er op een vestiging een kind of medewerker positief getest is, dan moeten er meestal meerdere medewerkers en kinderen op advies van de GGD in quarantaine. Op het moment dat dit het geval is, werden tot nu toe alle ouders gebeld van de kinderen die dit betrof. Dit kan betekenen dat onze medewerkers veel ouders in korte tijd moeten bellen en soms vraagt dit te veel tijd. Vanaf nu kan het zijn dat we, in plaats van je te bellen, dit communiceren via een berichtje in Mijn Bink of een sms’je naar ouders van kinderen die in quarantaine moeten. Wij vragen jullie begrip hiervoor en willen jullie vragen om Mijn Bink goed in de gaten te houden en te checken op dit soort berichten. Als kinderen op de dag zelf moeten worden opgehaald, dan word je uiteraard wel gebeld.

Wanneer moet ik een besmetting melden?

Om te helpen de besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk dat we in een zo vroeg mogelijk stadium elkaar waarschuwen als er contact is geweest met iemand die positief getest is op corona. Daarom doen wij het dringende verzoek aan jullie om het altijd bij de vestiging te melden als je kind, jijzelf of een gezinslid positief getest is op corona en je kind, jij en/of één van je gezinsleden twee dagen of korter voorafgaand aan de eerste klachten nog op of bij de vestiging is geweest. Dit geeft ons de kans op tijd de juiste maatregelen te nemen en indien nodig via communicatie anderen alert te maken op de situatie.

Moet ik mijn kind verplicht laten testen?

Het testen van kinderen wordt vanuit de overheid in diverse situatie geadviseerd. Of je dit wel of niet doet, is uiteraard geheel je eigen keuze, je bent dit niet verplicht. Wel kan het invloed hebben op de periode dat je kind wel of niet op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de bso noodopvang kan komen. Zo kan bijvoorbeeld een verplichte quarantaine doordat een ander kind uit de klas of de groep besmet is, eerder opgeheven worden als je kind op dag 5 of later getest wordt en de testuitslag negatief is.

Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat wij natuurlijk zelf nooit kinderen testen of laten testen, dit is altijd aan jou als ouder. We merken namelijk dat er ouders zijn die door de berichtgeving in de media menen dat het voor kan komen dat hun kind bij ons getest wordt. Dat is nooit het geval.

De GGD Utrecht heeft een filmpje gemaakt over het testbeleid bij kinderen en hoe dit zo kindvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd. Dit kun je hier bekijken.

Mijn toegangstag werkt niet meer. Hoe kan dat?

Omdat we door de lagere en wisselende bezetting op de vestigingen minder zicht op de toegang kunnen houden, zijn de toegangstags tijdelijk zo ingesteld dat je er geen toegang mee kunt krijgen tot de vestiging. Mocht je binnen willen komen, dan vragen we je om aan te bellen.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren