Werken bij Bink - bekijk onze vacatures
Onze vestigingen
Bink Nieuws
Handig: de Bink app

Ik wil meer opvanguren afnemen dan is overeengekomen, kan dat?

Wil je in een kwartaal méér opvanguren aanvragen dan het aantal uren uit je overeenkomst, dan gelden hiervoor andere afspraken dan voor je overeenkomsturen. Deze extra uren worden - zoals dat voor alle ouders geldt - beschouwd als een aanvraag voor extra opvang. Dit houdt in dat de opvang alleen mogelijk is als de bezetting dit toelaat. De leidinggevende van de vestiging beslist of je al dan niet gebruik kunt maken van de extra uren. We hopen op je begrip.