Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Voorwaarden voor kinderopvangtoeslag

Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je toeslagpartner aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je hebt een of meer kinderen en ontvangt hiervoor kinderbijslag of een pleegouderbijdrage;
 • je kind/kinderen staat/staan op jouw woonadres ingeschreven;
 • je kind gaat naar een kinderopvanginstelling die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is geregistreerd;
 • je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum;
 • het kind voor wie je de kinderopvangtoeslag aanvraagt, zit niet op het voortgezet onderwijs;
 • jij of je toeslagpartner betaalt de kosten voor kinderopvang;
 • jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
 • je werkt, studeert, volgt een traject of een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling.

Wat verstaat de Belastingdienst onder werk?

Je werkt als je:

 • in dienst bent bij een werkgever;
 • zonder vergoeding meewerkt in de zaak van je partner;
 • winst uit de onderneming hebt;
 • inkomsten uit andere werkzaamheden hebt, bijvoorbeeld als freelancer of artiest;
 • een re-integratietraject volgt via je werkgever.

In de volgende situaties kun je ook kinderopvangtoeslag krijgen als je niet werkt:

 • je bent jonger dan 18 jaar, krijgt bijstand en volgt een opleiding;
 • je volgt een traject naar werk en hebt geen uitkering of werkgever;
 • je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling;
 • je volgt een traject naar werk;
 • je bent student.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren