Privacyreglement

Privacyreglement

Hier vind je het privacyreglement, volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Privacyreglement Bink

Download