Kom langs voor een rondleiding
Werken bij Bink
Bink Nieuws
Onze vestigingen
Handig: de Bink-app

09jan

Wijziging recht op kinderopvangtoeslag bij werkloosheid

Per 1 januari 2018 wijzigt de periode dat je nog recht hebt op kinderopvangtoeslag na verlies van werk van 6 maanden naar 3 maanden.

Ik stop met werken
Werk je in loondienst en stop je in 2018 met werken of word je gedeeltelijk werkloos? Of stop je met jouw onderneming en ben je niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat je kind nog naar de kinderopvang? Dan heb je nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. Je moet daarbij uitgaan van het aantal contracturen dat je werkte in de maand voordat je stopte of minder uren bent gaan werken. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat je niet meer werkt. Dit geldt ook voor jouw toeslagpartner. 

Daarna zijn de volgende situaties mogelijk:

Ik ga binnen 3 maanden weer werken 
Gaat jouw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren je kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef de wijziging(en) door via Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden, maar volg binnen 3 maanden een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus.
Gaat je kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat je een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, kun je voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. Je moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef de wijziging(en) door via Mijn toeslagen.

Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus
Als je stopt of als er iets wijzigt, dan moet je een wijziging doorgeven via Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden en volg binnen 3 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus 
Je hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Heb je minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar je (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag je de uren die je over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. Je moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar je recht op hebt, op zijn. Je moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.