Onderzoek naar samenwerking

30jan

Onderzoek naar samenwerking

​​Dinsdag 30 januari is op de Paulusschool een intentieverklaring​ getekend. Een belangrijke volgende stap richting een samenwerking tussen Bink kinderopvang, Alberdingk Thijm Scholen namens de Paulusschool, Versa Welzijn, de gemeente Hilversum en Stichting Buurt Post Zuid de Lelie. Er wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om tot een plan van aanpak te komen voor een gezamenlijke multifunctionele voorziening tussen Bink kinderopvang, buurthuis De Lelie en de Paulusschool.

Het college heeft ingestemd met de aankoop van de grond van het voormalige buurthuis De Lelie en met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijke functies van een nieuwe buurtvoorziening. "Ik ben heel gelukkig met deze stap waar zoveel bewoners en organisaties in de buurt zich voor hebben hard gemaakt", aldus wethouder Eric van der Want. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden in het derde kwartaal van 2018 verwacht.