Samen spelen, samen groeien

21jun

pedagogiek

Samen spelen, samen groeien

“Ga jij ook naar de bso vandaag?” vraagt Hein aan Michelle wanneer hij de klas binnenkomt. “Ja!” zegt Michelle, en beide kinderen gaan blij op hun stoel zitten. Hein en Michelle spelen op school niet veel met elkaar, maar lopen samen hand in hand naar de bso. Ze hebben een maatje in elkaar gevonden wat hen een gevoel van veiligheid geeft.

Veiligheid

Voorbeelden zoals Hein en Michelle zijn niet ongewoon in de kinderopvang. Een gevoel van veiligheid zorgt ervoor dat kinderen sociale contacten aan durven te gaan. En in die sociale contacten worden ze weer uitgedaagd om zichzelf te ontwikkelen. Sociale contacten zijn dus heel belangrijk, maar hoe speelt de buitenschoolse opvang hier een rol in?

Contact leggen als eerste stap

Op de buitenschoolse opvang is er veel ruimte om samen te spelen en om de benodigde sociaal emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Kinderen vanaf ongeveer vier jaar zoeken elkaar ook steeds meer op in hun spel. Ze ontdekken dat je met veel spel andere kinderen nodig hebt. Winkeltje spelen is veel leuker als iemand iets bij je komt kopen en treinconducteur spelen is leuker als er ook mensen in je trein zitten die je ergens heen kunt brengen.

Individuele ontwikkelingsbehoefte

Sommige kinderen kunnen het spannend vinden om contact te maken met andere kinderen. En andere kinderen vinden het misschien lastig om samen te beslissen wat er gespeeld gaat worden. Alle kinderen worden gezien en gehoord en de pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen in hun individuele ontwikkelingsbehoefte. Omdat er elke dag veel kinderen naar de buitenschoolse opvang gaan, leren de kinderen contact maken en onderhouden met kinderen met onder andere allerlei verschillende karakters, achtergronden en waarden en normen. De sociaal emotionele vaardigheden die zij hierdoor ontwikkelen zijn van groot belang voor hun toekomstige ontwikkeling en de samenleving.

Drie tips om te oefenen met sociale vaardigheden tijdens samenspel

Stimuleer contact met andere kinderen. Door te spelen met verschillende kinderen leren ze verschillende vaardigheden.

Als het samen spelen even niet goed gaat, probeer niet gelijk in te springen. Stimuleer dat ze zoveel mogelijk zelf proberen op te lossen met hun woorden. Kies geen partij, leer je kind voor zichzelf op te komen, maar ook te overleggen en samen tot een oplossing te komen.

Blijf op de hoogte van wat er speelt. Zeker bij kinderen die zelfstandig buiten spelen, weet je niet altijd wat er gebeurt. Ga af en toe kijken, speel een keer mee en probeer (bijvoorbeeld tijdens het avondeten) open vragen te stellen, zonder oordeel.