Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over onze kinderopvang in deze tijd van corona. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar FAQ-corona@binkkinderopvang.nl.

LET OP! Start je kind binnenkort met opvang bij Bink? In dat geval neemt de vestiging zo snel mogelijk contact met je op over de plaatsing van je kind.
 

Gedurende welke periode sluit de kinderopvang tijdens de lockdown?

Van woensdag 16 december 2020 tot in elk geval maandag 8 februari 2021, zijn onze vestigingen gesloten voor reguliere opvang. Op enkele vestigingen bieden wij noodopvang aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen, die een contract met ons hebben.

Voor wie is de noodopvang?

De noodopvang is bedoeld voor kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken, op de dagen waarop zij normaal ook naar de opvang gaan. Wanneer een van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat niet lukt, dan kun je je kind opgeven voor de noodopvang. Ook kinderen die wij al opvangen met een Sociaal Medische Indicatie (die in een kwetsbare positie zitten) en kinderen van het Buitenshuis-project kunnen terecht op de noodopvang. De gemeente maakt op dit moment richtlijnen voor wanneer er sprake is van ‘kwetsbare kinderen’. Als deze richtlijnen er zijn, zullen we ze op onze website plaatsen.

Biedt Bink ook 24-uurs noodopvang?

Anders dan in de eerste lockdown in het voorjaar van 2020, wordt er geen 24-uurs noodopvang aangeboden en ook geen noodopvang aan niet-klanten.

Wanneer is de noodopvang open?

De noodopvang is alleen open tijdens reguliere openingstijden. Onder schooltijd is het aan de scholen om noodopvang te bieden. Helaas zijn er scholen die dit niet aanbieden. Wij kunnen echter als kinderopvang niet inspringen op dat punt en extra noodopvang aanbieden.

Per maandag 4 januari 2021 regelen de scholen in principe noodopvang onder schooltijd en regelen wij bso noodopvang aansluitend op de reguliere schooltijden. Mocht een school, los van de lockdown, langer van tevoren al een studiedag hebben aangemerkt, dan wordt dat uiteraard door ons als een reguliere studiedag gezien en kun je gebruik maken van de bso noodopvang als je aan de criteria voor noodopvang voldoet. Voor noodopvang tijdens schooldagen overdag (als je kind normaal naar school zou gaan) kun je contact opnemen met de school.

Informatie van de Rijksoverheid over de noodopvang vind je hier.

Op welke vestiging wordt de noodopvang aangeboden?

Dit wordt bekeken per vestiging, omdat de omstandigheden per vestiging verschillen, zoals grootte ervan, de verschillende vormen van opvang, te verwachten kinderen, et cetera. Je hoort via je vestigingsmanager of de noodopvang in de eigen groep plaatsvindt, in een andere groep op de vestiging of op een andere vestiging. Het uitgangspunt is altijd dat we de emotionele veiligheid van je kind waarborgen en blijven voldoen aan het bieden van verantwoorde kinderopvang. Daarbinnen moeten we, met de personeelsbezetting die er is en het aantal kinderen dat opgevangen wordt, er soms ook voor kiezen om groepen of zelfs vestigingen te clusteren. Ook kan het zijn dat er wat meer wisseling is van bekende gezichten dan normaal. We vragen je begrip hiervoor en ook voor het feit dat de situatie die we nu aanhouden om wel of niet te clusteren kan veranderen. Als er een verandering plaatsvindt, hoor je dit vanuit de vestiging.

Hoe vraag ik noodopvang aan?

Omdat we in een bijzondere situatie zitten, worden de vaste opvangdagen en de aangevraagde extra dagen uit Mijn Bink verwijderd.

Je kunt noodopvang aanvragen door middel van het aanvragen van een ‘EXTRA DAG’ (dit heet ‘Extra dag’ in het systeem omdat het om noodopvang gaat, maar het is alleen voor de dagen dat je normaal ook komt). Je ziet dan vervolgens dat je kunt kiezen tussen:
1. De aanvraag met tegoed voldoen, of
2. De aanvraag in rekening brengen op de factuur.
Kies dan voor de 2e optie, dus ‘via factuur’. Dat hier ‘via factuur’ staat heeft puur een technische achtergrond. Er volgt géén rekening voor de noodopvangaanvragen. In Mijn Bink is het namelijk zo ingericht dat alle aanvragen voor dagen van 16 december 2020 tot 8 februari niet doorgezet worden voor facturering.

Meld vervolgens in het opmerkingen-veld s.v.p.:

  • Een inschatting van de breng- en haaltijd.
  • Wat de beroepen zijn van beide ouders (Let op: Vermeld hier duidelijk je functie! Als je alleenstaande ouder bent, dan ook dat graag erbij vermelden) of dat de reden een kwetsbaar kind is.

Opvang voor de volgende dag moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag eraan voorafgaand aangevraagd zijn, maar langer van tevoren is wenselijk (i.g.v. een aanvraag voor een maandag geldt de vrijdag ervoor als deadline). Dit is nodig om onze personeelsroosters goed rond te kunnen maken. Daarom kunnen wij aanvragen die na 16.00 uur binnenkomen dan ook niet meer behandelen. 

Waarom moet ik mijn functie opgeven als ik gebruik wil maken van noodopvang?

Dat is nodig omdat we alleen noodopvang bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. We willen je dan ook vragen ook echt je functie aan te geven. We krijgen nu bijvoorbeeld meldingen door als: “werkt bij gemeente”. Maar om goed de vinger aan de pols te kunnen houden dat ook echt uitsluitend ouders gebruik maken van de noodopvang die hiertoe het recht hebben, hebben we specifiekere informatie nodig. Conform het besluit van het kabinet, mogen we namelijk ook echt alleen open zijn om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen die extra zorg nodig hebben. Aangezien het erop lijkt dat er een veel groter beroep op de noodopvang wordt gedaan dan tijdens de lockdown in het voorjaar, willen we hierop extra goed toezien en ook registratie hierover kunnen bijhouden die wij desgevraagd aan de toezichthouders kunnen tonen.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

De compensatieregeling zoals die gold tijdens de sluiting vorig voorjaar, geldt ook nu weer. Dit betekent dat de overheid alle ouders die gebruik maken van kinderopvang (en ook voor ouders die nu met de opvang zouden starten) en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, compenseert tot het maximum uurtarief. Dat geldt voor zowel ouders mét als ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en/of een subsidieregeling van de gemeente. De verlenging van de lockdown betekent ook een verlenging van deze compensatieregeling.

Het deel van het tarief dat daarboven ligt wordt door Bink gecompenseerd. Meer informatie van de Rijksoverheid over de compensatieregeling vind je hier.

Verzorgt Bink warme maaltijden tijdens de noodopvang?

Op sommige vestigingen worden normaliter warme maaltijden aangeboden. Gezien de bijzondere situatie waarin we nu zitten, waaronder het wisselende aantal kinderen per dag en de verschillende dieetwensen, hebben we besloten gedurende de periode van de noodopvang geen warme maaltijden te verzorgen.

Mijn toegangstag werkt niet meer. Hoe kan dat?

Omdat we door de lagere en wisselende bezetting op de vestigingen minder zicht op de toegang kunnen houden, zijn de toegangstags vanaf morgen tijdelijk zo ingesteld dat je er geen toegang mee kunt krijgen tot de vestiging. Mocht je binnen willen komen, dan vragen we je om aan te bellen.

Ben ik verplicht een mondkapje te dragen of handgel te gebruiken als ik de vestiging bezoek?

Ja, bij elk bezoek aan de vestiging ben je verplicht een mondkapje te dragen. Onze medewerkers dragen geen mondkapje bij het uitvoeren van hun werk op de groep met kinderen, maar dragen vanaf deze datum wel ook zelf een mondkapje of een gezichtsscherm op het moment van een oudercontact. We merken dat er in de praktijk soms moeilijke situaties ontstaan voor onze medewerkers omdat er ouders zijn die dit weigeren of er discussies over aangaan. Aangezien het Bink-breed beleid is en de medewerker hier zelf geen invloed op heeft, willen we je verzoeken deze discussie niet aan te gaan met de medewerkers en het beleid hierin te respecteren. Dit geldt ook voor het gebruik van handgel. Bij de ingang staat een gelpaal waar je je handen kunt desinfecteren en waarvan we je dringend verzoeken gebruik te (blijven) maken. Medewerkers mogen de toegang tot de vestiging weigeren als bezoekers geen mondkapje dragen, tenzij er een medische reden voor is.

Mijn vestiging is telefonisch slecht bereikbaar. Hoe kan dat?

Door de lagere personeelsbezetting op de vestigingen kan het voorkomen dat de telefonische bereikbaarheid in deze periode van noodopvang soms iets slechter is. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen en hiervoor extra medewerkers in te zetten, maar vragen evengoed je begrip hiervoor. Mocht je telefonisch geen gehoor krijgen, bel dan niet naar het hoofdkantoor, maar stuur een bericht naar de groep via Mijn Bink. Er wordt dan z.s.m. contact met je opgenomen.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren