Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over onze kinderopvang in deze tijd van corona. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar FAQ-corona@binkkinderopvang.nl.

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang komen?

Tot nu toe mochten kinderen met lichte verkoudheidsklachten wel naar de opvang komen. Maar dit zogenoemde ‘snottebellenbeleid’ is nu gewijzigd:

Kinderen van 4 tot 12 jaar
Voor kinderen van 4-12 jaar geldt dat zij met alle klachten passend bij COVID-19 thuis moeten blijven en getest moeten worden, dus ook bij (milde) verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Als zij een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang. Dit hoeft niet als kinderen af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

Kinderen van 0 tot 4 jaar
Voor kinderen van 0 tot 4 jaar is niets veranderd. Zij kunnen met alleen lichte verkoudheidsklachten wel gewoon naar de opvang komen. Als deze klachten verergeren met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat, mogen ze niet naar de opvang en moeten ze thuisblijven.

Sluit de kinderopvang ook om 17.00 uur?

De aangekondigde maatregel voor algemene sluitingstijden tussen 17.00 en 5.00 uur geldt niet voor de kinderopvang. Onze reguliere openingstijden blijven gewoon gelden.

Moet mijn kind op de bso een mondkapje dragen?

Op scholen moeten kinderen vanaf groep 6 nu een mondkapje dragen, maar dit geldt niet voor de kinderen van de buitenschoolse opvang, ook niet als de locatie van de bso in de school is gevestigd.

Moet mijn kind ook preventief een zelftest doen voor de bso?

Er wordt gevraagd of kinderen vanaf groep 6 van de basisschool twee zelftesten per week willen doen. Kinderen die naar de bso gaan hoeven niet daarnaast nog extra zelftesten te doen omdat ze naar de bso gaan.

Worden er weer 'bubbels' gevormd op de bso?

In een eerdere fase van de coronapandemie hebben we op de bso moeten werken met zogenoemde “bubbels” van groepen. Dat hoeft op dit moment niet op de bso. De bso-groepen blijven dan ook gewoon in dezelfde samenstelling doorgaan.

Moeten medewerkers zich houden aan de wettelijke 1,5 meter maatregel?

Medewerkers in de kinderopvang zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de wettelijke 1,5 meter maatregel. Toch zullen wij waar het mogelijk is wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houden van collega's en ouders.

Mag ik bij de vestiging van mijn kind naar binnen?

We willen je vragen alleen de vestiging binnen te komen als dat echt noodzakelijk is en in elk geval 1,5 meter afstand aan te houden daarbij. Maar ook buiten, als je wacht op je kind, vragen we je 1,5 meter afstand aan te houden van andere ouders.

Worden de kosten voor de dagen dat mijn kind(eren) in verplichte quarantaine moet vergoed?

Er zijn verschillende coronagerelateerde situaties waarin een kind niet naar de kinderopvang kan of mag. Bijvoorbeeld als er meerdere besmettingen van medewerkers en/of kinderen zijn in een groep. In dat geval moet je kind verplicht in quarantaine.

De gemiste kinderopvang vanwege een verplichte quarantaine kunnen wij helaas niet compenseren met ruildagen of vergoeden. Omdat onze vestiging open blijft, lopen onze kosten volledig door, tevens maken wij als gevolg van corona hoge vervangingskosten en hebben we minder medewerkers beschikbaar. Wij begrijpen dat dit een vervelende situatie is maar hopen op je begrip.

Een kind of medewerker in de groep van mijn kind is positief getest op corona. Moet mijn kind in quarantaine?

Per 20 september gelden er nieuwe regels voor het bron- en contactonderzoek. Als een enkel kind of medewerker uit een groep corona heeft, hoeft niet iedereen uit die groep automatisch in quarantaine. In specifieke situaties kan de GGD alsnog besluit dat er kinderen en medewerkers in quarantaine moeten. In de beslisboom vind je dit ook terug.

Wanneer moet ik een besmetting melden?

Om te helpen de besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk dat we in een zo vroeg mogelijk stadium elkaar waarschuwen als er contact is geweest met iemand die positief getest is op corona. Daarom doen wij het dringende verzoek aan jullie om het altijd bij de vestiging te melden als je kind, jijzelf of een gezinslid positief getest is op corona en je kind, jij en/of één van je gezinsleden twee dagen of korter voorafgaand aan de eerste klachten nog op of bij de vestiging is geweest. Dit geeft ons de kans op tijd de juiste maatregelen te nemen en indien nodig via communicatie anderen alert te maken op de situatie.

Krijg ik mijn puntengoed van de lockdownperiode gecompenseerd?

De afgelopen periode hebben wij meerdere verzoeken ontvangen tot compensatie van het puntentegoed gedurende de lockdown. Deze verzoeken kunnen wij niet honoreren omdat je voor de betreffende opvanguren al volledig gecompenseerd bent. Dit betekent ook dat je geen recht hebt opgebouwd op een puntentegoed over deze periode. Je hebt hier immers niet voor betaald. Door het puntentegoed alsnog toe te kennen terwijl er geen opvanguren zijn geleverd, zouden ouders teveel gecompenseerd worden, omdat deze uren dus reeds gecompenseerd zijn.

Welke aanvullende maatregelen hebben jullie om mogelijke verspreiding tegen te gaan op de bso?

Wij doen er alles aan om besmettingen te voorkomen. Hieronder kun je lezen welke maatregelen wij allemaal nemen. Deze lijst is niet compleet:

  • We hanteren strak het protocol kinderopvang dat door de brancheorganisaties in de kinderopvang in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is opgesteld en voortdurend aan de actuele situatie wordt aangepast. Dit protocol wordt, waar nodig, Bink specifiek gemaakt. Zo volgen we strikt de veiligheids- en hygiëne maatregelen alsook de richtlijnen m.b.t. de ventilatie.
  • Verder blijven de algemene maatregelen die het RIVM stelt gelden en passen we deze steeds toe volgens de meest actuele richtlijnen.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

Uitbetaling compensatie tweede lockdownperiode voor ouders met kinderopvangtoeslag
Ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen krijgen rond 21 mei een bericht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over de uitbetaling van de compensatie. Dat kan een brief per post zijn of een bericht in de persoonlijke digitale berichtenbox van de overheid. De compensatie wordt naar verwachting eind mei uitbetaald aan ouders die al kinderopvangtoeslag ontvangen. Ouders die géén kinderopvangtoeslag ontvangen kunnen de compensatie aanvragen.

Aanvragen compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidieregeling
Als je géén kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangt, kun je de compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode vanaf 1 mei aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Hiervoor heb je een ‘Verklaring Kinderopvang’ nodig. Deze verklaring is, met uitleg, te downloaden op de website van de SVB. Deze verklaring moet door Bink worden ingevuld en kun je mailen naar: info@binkkinderopvang.nl. Voor ieder kind moet apart een ‘Verklaring Kinderopvang’ worden ingevuld. Is er voor één kind meer dan één contract? Dan moet voor dat kind per contract apart een verklaring worden ingevuld. De compensatie over beide sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/2021) wordt in één keer aan je uitgekeerd.

Uitbetaling boven-kinderopvangtoeslagdeel door Bink
De compensatie over de maanden januari en februari heb je inmiddels van Bink ontvangen.
De compensatie over de maanden maart en april is uiterlijk 12 mei volledig uitbetaald aan alle ouders die (vrijwel) geen gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. 

Verandert je inkomen? Geef dat dan altijd meteen door aan de Belastingdienst. Met een lager inkomen ontvang je een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op www.mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de kinderopvangtoeslag app. Meer informatie van de Rijksoverheid over de compensatieregeling vind je hier.

Hoe zit het met mijn vrij besteedbare dagen op de bso?

Zoals in de nieuwsbrief van februari is aangekondigd zullen wij de tegoeden afboeken die in de periode 4 januari 2021 tot en met de laatste dag van noodopvang (18 april) opgebouwd zijn. Dit lijkt ons redelijk want voor deze punten is niet betaald. Het is voor ons ook noodzakelijk omdat we hiermee het verlies op de bso, voornamelijk het gevolg van de compensatie aan ouders van het gedeelte boven het kinderopvangtoeslag-uurtarief, kunnen beperken.

Hieronder vind je een staatje met de verrekening van de punten.

Het puntentegoed voor de bso combicontracten is inmiddels afgeboekt voor Soest, Soesterberg en Huis ter Heide. Voor Hilversum is het nog niet doorgevoerd en voor de bso vakantiecontracten is het ook nog niet doorgevoerd. Dit zal z.s.m. gebeuren. Hou hiervoor Mijn Bink s.v.p. in de gaten.

Moet ik mijn kind verplicht laten testen?

Het testen van kinderen wordt vanuit de overheid in diverse situaties geadviseerd. Of je dit wel of niet doet, is uiteraard geheel je eigen keuze, je bent dit niet verplicht. Wel kan het invloed hebben op de periode dat je kind wel of niet op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de bso noodopvang kan komen.

Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat wij natuurlijk zelf nooit kinderen testen of laten testen, dit is altijd aan jou als ouder. We merken namelijk dat er ouders zijn die door de berichtgeving in de media menen dat het voor kan komen dat hun kind bij ons getest wordt. Dat is nooit het geval.

De GGD Utrecht heeft een filmpje gemaakt over het testbeleid bij kinderen en hoe dit zo kindvriendelijk mogelijk wordt uitgevoerd. Dit kun je hier bekijken.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren