Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Veelgestelde vragen kinderopvang in coronatijd

Lees hieronder de veelgestelde vragen en antwoorden over onze kinderopvang in deze tijd van corona. Staat je vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar FAQ-corona@binkkinderopvang.nl.

LET OP! Start je kind binnenkort met opvang bij Bink? In dat geval neemt de vestiging zo snel mogelijk contact met je op over de plaatsing van je kind.

Kan ik weer een ruildag of extra dag aanvragen op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal?

Nee, voorlopig is het nog niet mogelijk om ruildagen of extra dagen aan te vragen. We willen zo min mogelijk wisseling in de groepssamenstelling laten plaatsvinden om het aantal wisselende contacten zo beperkt mogelijk te houden. Daarnaast is het door de coronamaatregelen ook een enorme uitdaging om onze bezetting rond te krijgen. Zodra het wel weer kan, informeren wij je hierover.

Kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling?

Compensatieregeling overheid
De overheid compenseert alle ouders die hun factuur volledig hebben doorbetaald, tot het maximum uurtarief waarmee de Belastingdienst rekent, over de periode dat er uitsluitend noodopvang is / was. Dat geldt voor zowel ouders mét als ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag en/of een subsidieregeling van de gemeente.

De compensatie vanuit de Rijksoverheid wordt naar verwachting medio april uitbetaald via de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit geldt voor de ouders die kinderopvangtoeslag krijgen. Maak je gebruik van kinderopvang via een gemeentelijke regeling in het kader van voorschoolse educatie, peuteraanbod of vanwege een sociaal-medische indicatie, dan krijg je een vergoeding via de gemeente, die net als de vorige keer via ons wordt uitbetaald naar het bij ons bekende rekeningnummer. Het moment van uitbetaling is nog niet bekend. Daarover volgt nog nadere informatie. De peildatum voor de bepaling van de hoogte van de compensatie is nog niet bekend. Verandert je inkomen? Geef dat dan z.s.m door aan de Belastingdienst. Met een lager inkomen ontvang je een hogere kinderopvangtoeslag. Log in op www.mijntoeslagen.nl om een wijziging door te geven. Of gebruik de nieuwe kinderopvangtoeslag app. Meer informatie van de Rijksoverheid over de compensatieregeling vind je hier.

Compensatie voor ouders zonder kinderopvangtoeslag of gemeentelijk subsidieregeling
Als je géén kinderopvangtoeslag of vergoeding vanuit de gemeente ontvangt, kun je de compensatie voor de eerste en/of tweede sluitingsperiode vanaf 1 mei aanvragen. De compensatie over beide sluitingsperiodes (voorjaar 2020 en winter 2020/2021) wordt dan in één keer aan je uitgekeerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) opent 1 mei een loket en vanaf dat moment kun je de compensatie aanvragen. We informeren je als bekend is hoe je je bij dit loket kunt aanmelden.

Compensatie boven het maximum uurtarief Belastingdienst
Het deel van het tarief dat boven het maximum uurtarief ligt dat de Belastingdienst hanteert, is tot nu toe door ons gecompenseerd voor de periodes van noodopvang. Dit is een enorme kostenpost en zorgt er voor dat wij verlies lijden. De periode van noodopvang duurt erg lang en we weten nog niet zeker wanneer dit voor de bso stopt. Om deze verliezen enigszins te beperken zullen wij de ouders die gebruik maken van de bso noodopvang vanaf 1 maart niet meer compenseren voor het gedeelte boven het maximum uurtarief. Dit lijkt ons redelijk omdat deze ouders van de bso noodopvang gebruik maken en daarnaast voor het merendeel door de overheid worden gecompenseerd. We hopen dan ook op je begrip hiervoor. Diegenen die geen gebruik maken van de bso noodopvang blijven wel compensatie ontvangen voor het gedeelte boven het maximum uurtarief.

Hoe zit het met mijn vrij besteedbare dagen op de bso?

Bij de meeste bso-contractsoorten die wij kennen, krijgen ouders een vrij besteedbaar tegoed dat inzetbaar is in de vakanties en/of in de schoolweken. Als de huidige periode van noodopvang bso voorbij is, zullen wij de tegoeden afboeken die in de periode 1 januari 2021 tot en met de laatste dag van noodopvang opgebouwd zijn. Net zoals we dit deden na de periode van noodopvang in het voorjaar van 2020. Dit lijkt ons redelijk, omdat de kosten in de periode van noodopvang (bijna) volledig zijn vergoed. Daarnaast is het in de periode van noodopvang niet mogelijk om punten in te zetten voor vakantieopvang. Bij een gelijk aantal vakantiepunten voor het hele jaar, zou er daardoor mogelijk een te grote vraag ontstaan in verhouding tot de capaciteit die we kunnen bieden in het resterende deel van het jaar.

Wanneer moet ik een besmetting melden?

Om te helpen de besmettingen omlaag te krijgen is het belangrijk dat we in een zo vroeg mogelijk stadium elkaar waarschuwen als er contact is geweest met iemand die positief getest is op corona. Daarom doen wij het dringende verzoek aan jullie om het altijd bij de vestiging te melden als je kind, jijzelf of een gezinslid positief getest is op corona en je kind, jij en/of één van je gezinsleden twee dagen of korter voorafgaand aan de eerste klachten nog op of bij de vestiging is geweest. Dit geeft ons de kans op tijd de juiste maatregelen te nemen en indien nodig via communicatie anderen alert te maken op de situatie.

Wanneer mag mijn kind wel of niet naar de kinderopvang komen?

Het uitgangspunt is dat je kind bij klachten thuis moet blijven. Maar er wordt daarbij onderscheid gemaakt in leeftijden, soort klachten en wel of niet getest zijn. In de bijgaande “beslisboom” voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8, kun je precies aflezen hoe het zit. De bijgaande versie is de meest actuele versie, maar de beslisboom kan de komende periode nog aangepast worden. De meest actuele kun je hier vinden. Omdat met name rond snotneuzen snel onduidelijkheid ontstaat, is er een speciale “handreiking snotneuzen” opgesteld door de overheid. Hier kun je meer achtergrond en specifiekere richtlijnen terugvinden voor als je twijfelt rondom de neusverkoudheid van je kind.

Hoe gaan jullie om met quarantaineregels?

Onlangs informeerden we je al over de aanscherping van de quarantaineregels en de consequenties daarvan voor het wel of niet mogen komen. In de beslisboom vind je dit ook terug. We hopen dat deze situatie zich weinig voordoet. Op dit moment is ook nog niet duidelijk wat de consequenties zijn met betrekking tot de betaling van dagen waarop je kind vanwege de quarantaineregels niet mag komen. De verschillende brancheorganisaties zijn hierover nog met elkaar en met de overheid in gesprek en wij kunnen hierover op dit moment dus nog geen uitspraken doen. Zodra dit wel kan, informeren wij je hierover.

Moet mijn kind op de bso noodopvang een mondkapje dragen?

Scholen krijgen het dringende advies om leerlingen van groep 7 en 8 in de gangen een mondkapje te laten dragen wanneer zij geen afstand kunnen houden tot leerlingen uit andere klassen. Op de bso noodopvang blijven de verschillende basisgroepen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar. Dit betekent niet dat de groepen steeds in dezelfde ruimte zijn, want op de bso staat het doen van activiteiten centraal. Maar ook op de gangen wordt het ontmoeten van andere groepen zoveel mogelijk vermeden. Wij zullen om die reden dan ook niet vragen aan de kinderen om een mondkapje te dragen in de gangen.

Moet ik mijn kind verplicht laten testen?

Het testen van kinderen wordt vanuit de overheid in diverse situatie geadviseerd. Of je dit wel of niet doet, is uiteraard geheel je eigen keuze, je bent dit niet verplicht. Wel kan het invloed hebben op de periode dat je kind wel of niet op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of de bso noodopvang kan komen. Zo kan bijvoorbeeld een verplichte quarantaine doordat een ander kind uit de klas of de groep besmet is, eerder opgeheven worden als je kind op dag 5 of later getest wordt en de testuitslag negatief is.

Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat wij natuurlijk zelf nooit kinderen testen of laten testen, dit is altijd aan jou als ouder. We merken namelijk dat er ouders zijn die door de berichtgeving in de media menen dat het voor kan komen dat hun kind bij ons getest wordt. Dat is nooit het geval.

Hoe weet ik of ik op de vestiging mag komen?

De toegang tot vestigingen voor ouders blijft voorlopig beperkt tot hoe dit al is afgesproken. Als je binnen de afspraken wel een vestiging bezoekt, vragen we je vooraf een gezondheidscheck te doen. Het uitgangspunt is dat je bij klachten thuis blijft en je je laat testen. De rijksoverheid heeft een poster ontwikkeld met vragen, dit is de gezondheidscheck. Je vindt deze in de bijlage, maar ook hiervan kan het zijn dat deze aangepast wordt, dus het beste is de link te volgen: gezondheidscheck.

Wanneer alle vragen met ‘nee’ zijn beantwoord en je dus klachtenvrij bent mag je de vestiging bezoeken (indien noodzakelijk). Wanneer er sprake is van incidenteel hoesten, niezen of bijvoorbeeld alleen de neus snuiten na het fietsen, dan kan de betreffende vraag met ‘nee’ worden beantwoord.

Wanneer gaat de kinderopvang weer open?

Onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen gaan met ingang van maandag 8 februari weer open. Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn vanaf dan weer welkom op hun vaste dagen die zijn afgesproken in het contract. We bieden vanaf 8 februari geen noodopvang meer op onze kdv- of psz-vestigingen. 

De buitenschoolse opvang blijft voorlopig nog dicht en is alleen open voor noodopvang.

Een kind of medewerker in de groep van mijn kind is positief getest op corona. Moet mijn kind in quarantaine?

Ja, voor de scholen, de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang is aangegeven dat de hele klas, en bij ons dus de hele groep, 5 dagen in quarantaine moet zodra er een kind of medewerker positief is getest. Op dag 5 moeten kinderen en medewerkers dan getest worden om de quarantaine bij een negatieve testuitslag op te kunnen heffen. We hopen natuurlijk dat deze situatie zo min mogelijk plaats zal vinden. De branchepartijen werken nog verder uit hoe de precieze gang van zaken er in de praktijk uitziet. We informeren je hier binnenkort nog nader over.

Voor wie is de bso-noodopvang bedoeld?

De noodopvang is bedoeld voor bso-kinderen van wie beide ouders werkzaam zijn in een cruciaal beroep voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken, op de dagen waarop zij normaal ook naar de opvang gaan. Wanneer een van beide ouders een cruciaal beroep heeft en de andere ouder niet, dan moet er in principe zelf opvang worden geregeld. Als dat niet lukt, dan kun je je kind opgeven voor de bso-noodopvang. Ook kinderen die wij al opvangen met een Sociaal Medische Indicatie (die in een kwetsbare positie zitten) en kinderen van het Buitenshuis-project kunnen terecht op de noodopvang. De gemeente maakt op dit moment richtlijnen voor wanneer er sprake is van ‘kwetsbare kinderen’. Als deze richtlijnen er zijn, zullen we ze op onze website plaatsen.

Wanneer is de bso-noodopvang open?

De bso-noodopvang is alleen open tijdens reguliere openingstijden. 

Mocht een school, los van de lockdown, langer van tevoren al een studiedag hebben aangemerkt, dan wordt dat uiteraard door ons als een reguliere studiedag gezien en kun je gebruik maken van de bso-noodopvang als je aan de criteria voor noodopvang voldoet. 

Informatie van de Rijksoverheid over de noodopvang vind je hier.

Op welke vestiging wordt de bso-noodopvang aangeboden?

In verband met de nieuwe quarantaineregels bieden we de noodopvang zo veel mogelijk weer aan op de eigen bso in plaats van dat we vestigingen clusteren. Zo verminderen we het aantal contacten tussen kinderen van verschillende scholen. Soms worden hier uitzonderingen op gemaakt en dan hoor je dit vanuit de vestiging. Maar zonder tegenbericht vanuit de vestiging wordt de noodopvang bso per maandag 8 februari dus aangeboden op de eigen bso-vestiging.

Hoe vraag ik bso-noodopvang aan?

Je kunt bso-noodopvang aanvragen via Mijn Bink door middel van het aanvragen van een ‘EXTRA DAG’ (dit heet ‘Extra dag’ in het systeem omdat het om noodopvang gaat, maar het is alleen voor de dagen dat je normaal ook komt). Je ziet dan vervolgens dat je kunt kiezen tussen:

1. De aanvraag met tegoed voldoen, of
2. De aanvraag in rekening brengen op de factuur.
Kies dan voor de 2e optie, dus ‘via factuur’. Dat hier ‘via factuur’ staat heeft puur een technische achtergrond. Er volgt géén rekening voor de noodopvangaanvragen. 

Meld vervolgens in het opmerkingen-veld s.v.p.:

  • Een inschatting van de breng- en haaltijd.
  • Wat de beroepen zijn van beide ouders (Let op: Vermeld hier duidelijk je functie! Als je alleenstaande ouder bent, dan ook dat graag erbij vermelden) of dat de reden een kwetsbaar kind is.

Opvang voor de volgende dag moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag eraan voorafgaand aangevraagd zijn, maar langer van tevoren is wenselijk (i.g.v. een aanvraag voor een maandag geldt de vrijdag ervoor als deadline). Dit is nodig om onze personeelsroosters goed rond te kunnen maken. Daarom kunnen wij aanvragen die na 16.00 uur binnenkomen dan ook niet meer behandelen. 

Waarom moet ik mijn functie opgeven als ik gebruik wil maken van bso-noodopvang?

Dat is nodig omdat we alleen noodopvang bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen. We willen je dan ook vragen ook echt je functie aan te geven. We krijgen nu bijvoorbeeld meldingen door als: “werkt bij gemeente”. Maar om goed de vinger aan de pols te kunnen houden dat ook echt uitsluitend ouders gebruik maken van de noodopvang die hiertoe het recht hebben, hebben we specifiekere informatie nodig. Conform het besluit van het kabinet, mogen we namelijk ook echt alleen open zijn om noodopvang te bieden aan kinderen van ouders in cruciale beroepen en kinderen die extra zorg nodig hebben. Aangezien het erop lijkt dat er een veel groter beroep op de noodopvang wordt gedaan dan tijdens de lockdown in het voorjaar, willen we hierop extra goed toezien en ook registratie hierover kunnen bijhouden die wij desgevraagd aan de toezichthouders kunnen tonen.

Mijn toegangstag werkt niet meer. Hoe kan dat?

Omdat we door de lagere en wisselende bezetting op de vestigingen minder zicht op de toegang kunnen houden, zijn de toegangstags tijdelijk zo ingesteld dat je er geen toegang mee kunt krijgen tot de vestiging. Mocht je binnen willen komen, dan vragen we je om aan te bellen.

Ben ik verplicht een mondkapje te dragen of handgel te gebruiken als ik de vestiging bezoek?

Ja, bij elk bezoek aan de vestiging ben je verplicht een mondkapje te dragen. Onze medewerkers dragen geen mondkapje bij het uitvoeren van hun werk op de groep met kinderen, maar dragen wel ook zelf een mondkapje of een gezichtsscherm op het moment van een oudercontact. We merken dat er in de praktijk soms moeilijke situaties ontstaan voor onze medewerkers omdat er ouders zijn die dit weigeren of er discussies over aangaan. Aangezien het Bink-breed beleid is en de medewerker hier zelf geen invloed op heeft, willen we je verzoeken deze discussie niet aan te gaan met de medewerkers en het beleid hierin te respecteren. Dit geldt ook voor het gebruik van handgel. Bij de ingang staat een gelpaal waar je je handen kunt desinfecteren en waarvan we je dringend verzoeken gebruik te (blijven) maken. Medewerkers mogen de toegang tot de vestiging weigeren als bezoekers geen mondkapje dragen, tenzij er een medische reden voor is.

Cookies: Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze privacy- en cookieverklaring.

AccepterenWeigeren